Bäste POINT-återförsäljare!
Vi vill tacka dig för det gångna året och för allt arbete som du har lagt ner på att få ut
POINT-produkterna på marknaden. Istället för traditionella julkort har vi valt att skänka pengar till Cancerfonden.
Däremot vill vi ge dig en elektronisk julhälsning och på detta sätt önska dig och
 din familj en god jul och ett gott nytt år. Vi gör nu ett uppehåll med återförsäljarinformationen och
kommer tillbaka med nya friska tag efter helgerna.