Är en lågenergilampa en bra eller dålig investering?

Ja, på lång sikt sparar man tydligen pengar på att byta ut glödlampan mot en ny lågenergilampa, närmare bestämt 48 kr/lampa och år enligt en ny undersökning. Men trots att vi minskar vårt energibehov, så finns det ett par nackdelar med lågenergilampor som bör belysas:

  1. Lågenergilampor innehåller kvicksilver, vilket ställer höga krav på återvinning och förvaring av lamporna när deras livslängd gått ut.
  2. De tar längre tid på sig vid uppstart, vilket innebär att det kan orsaka en del problem.
  3. De fungerar inte fullt ut på dimmers (ännu), vilket förhoppningsvis kommer att åtgärdas.
  4. Det har inte upplysts ordentligt kring återvinningsproblematiken, folk är inte medvetna om hur viktigt det är att ta hand om gamla lågenergilampor.

Förhoppningsvis tar kommunerna sitt ansvar och ser till att medborgarna blir informerade om detta nu när utfasningen av gamla glödlampor är i full gång.