RAMNALID


1901 beslöt stadsfullmäktige i Borås att uppföra en byggnad för fattigvården inom landeriet Katrineberg, dvs det område inom vilket Ramnalid nu ligger.

Styrkan i arkitekt Kjellman's förslag var att kombinera byggnadens form, som var dåtidens "moderna stuk", med en god funktionsuppdelad planlösning, dvs med logementen mot söder och ljus, och med ekonomiutrymmena koncentrerat i centrum med den breda korridoren som sammanbindande länk.

Efter upphandling, antogs den 7 oktober 1901 anbudet om att uppföra Ramnalid, till en köpeskilling av hela 152.000 Kr. 1903 var byggnaderna färdigbyggda och hade då plats för 120 fattighjon. Namnet Ramnalid fick Landeriet Katrineberg först 1931.

1953 hade verksamheten ändrats och Ramnalid blev Borås första ålderdomshem. Verksamheten drevs fram till början av 70-talet.

1985-86 genomgick Ramnalid en omfattande ombyggnad och utgör idag ett företagscenter med ett antal olika konsultföretag samt ett dagis.

Tilbake til presentasjonen


[Startside] [POINT konsernet] [Våre produkter] [Marked] [Forhandlere] [Support] [Stilling ledig] [Kurs og opplæring] [FoU prosjekt] [Brukerforeninger] [Siste nytt] [Søk] [Kontakt oss]

Info: info@cadpoint.se
Nydalsveien 36, 0483 Oslo
Tel: +47 22 02 07 00, Fax: +47 22 02 07 02

Webmaster:
webmaster@cadpoint.se
Sist oppdatert:21. mars 1997- Copyright © 1996-1997 CADPOINT AB. Alle rettigheter reservert.