En POINT5-prosjekterendes bekjennelser


Olle Bergman på Contekton Arkitekter i Skövde forteller om sine erfaringer med prosjektering på POINT5. Han er riktignok en svensk arkitekt, men hans betrakninger vil nok være interessant også for oss nordmenn. Olle har bl.a vært betatester av POINT 5 Arkitekt og hadde allerede før jul i fjor rukket å prosjektere et kjøpesenter på 17500 m2.


Etter døyt ti års DAK tegning
På midten av 80-tallet laget vi våre første data assisterte tegninger. Hjelpemidlene var, da som nå, AutoCAD og POINT. Min første DAK-prosjekterte bygning er forlengst satt opp og vet vel knapt at den forlengst er historie. Den er historie på mange måter, for den ble tegnet på samme måte som om vi hadde tegnet på papir i alle årene før. Filmen var riktignok byttet ut med en dataskjerm, men vi gjorde det samme, hentet inn tegningsramme, tittelfelt og basert på blyantskisser laget vi en plan, laget en ny fil som ble fasader, snitt osv. og tegnet videre. Dessverre vet jeg at mange fortsatt tegner på denne måten, dvs bruker DAK’en bare som et litt mere avansert tegneord. Man utnytter selvsagt muligheter som «copy», «mirror» o.s.v. men ellers ganske tradisjonelt og tegningsorientert.

Det finnes mange svært avanserte DAK-brukere, men det vi savnet var at arkitekter med et eneste verktøy som kunne «bygge hus». I POINT 4 hadde vi et verktøy som var et skritt på vegen - veggene var blitt noe mer enn to streker. I POINT5 synes jeg at vi arkitekter har funnet et verktøy for å allerede på skissestadiet kunne «bygge hus».

Bygge hus - tegne hus
Et stort løft i DAK-prosjekteringen fikk vi med AutoCAD R13 for Windows. Da fulgte til og med AutoVision med og vi fikk mulighet til å starte med skissering og jobbe med «solids». Å kunne sammenføye bygningsdeler, å konstruere i flere dimensjoner, å kunne studere volumer og sammenheng og fremfor alt - «enkelt» kunne redigere og endre ut fra de erfaringer vi som arkitekter får fra det som bygges opp på skjermen, følte jeg som styrken i håndteringen av solider. - Og nå finnes dette direkte i POINT5!

Mitt aller første DAK-projekt var et vedskjul på 3x8m der halvparten var lagringsplass for sykler og hageredskaper. Mitt første prosjekt i POINT5 var arbeidstegninger for ICA MAXI varehus i Skövde med et totalt bruttoareal på 17 515 m2. Nå er vi er nå midt oppe i prosjekteringen av et boligkompleks i samme by.

Hurtig
Å legge opp et prosjekt i POINT5 er raskt. Selv om jeg ikke har alle detaljopplysningene helt klare, som f.eks. søyledimensjoner eller veggtyper, så kan jeg allikevel bygge opp en modell som senere kan utvikles og utbygges etter som informasjonsmengden i prosjektet vokser. Å benytte vanlige AutoCAD-kommandoer som f.eks. «move» eller «erase» er uhyre lettvint og hurtig. Kopier et vindu, legg det langs veggen og vips så er det satt på plass! Flytt det eventuelt til en annen posisjon uten en masse relative innsettingspunkter med intersections og @’er. «Tegn som», når jeg er et stykke inne i prosjektet, innebærer at jeg kan utnytte inntegnede byningsobjekter uten at jeg trenger å vite noe om deres oppbygging.

Pedagogisk og morsomt
Det meste som er nytt pleier jo normalt å bare ha nyhetens interesse, men nå kjennes det ut som om den følelsen fortsetter. Det er morsomt å kunne lage en modell og konsentrere seg om utformingen og ikke om problemet med å få streken der jeg vil ha den.

Visualisering
En del av det morsomme er også å kunne visualisere det jeg tegner. Her i POINT5 ser jeg store muligheter å kunne håndtere den prosjekterte modellen på samme måte som jeg laget modeller med solider og rendret dem med lys, materialer og skygge i AutoVision™ eller 3D Studio Max™. I boligprosjektet har vi jobbet med POINT 5 modellen, laget renderinger og senere vha. Photoshop™ plassert modellen i sitt fremtidige fullskalamiljø. Fordelen med POINT5 er at jeg ser den muligheten at modellen ikke blir en separat enhet, men skissen av solider videreutvikles til planer og arbeidstegninger uten å måtte starte fra begynnelsen igjen.

Redigerbarhet
Redigeringer er meget enkelt å gjennomføre, og tegningsfilene blir tross alt ikke så store. Å prosjektere, å tørre og gjøre endringer selv under hardt tidspress, er en meget viktig del av prosjekterings-prosessen. Å ikke avstå fra å gjøre en funksjonell eller estetisk forbedring i sene faser må et godt DAK-verktøy kunne håndtere og det har jeg stor tro på at POINT5 klarer.


[Startside] [POINT konsernet] [Våre produkter] [Marked] [Forhandlere] [Support] [Stilling ledig] [Kurs og opplæring] [FoU prosjekt] [Brukerforeninger] [Siste nytt] [Søk] [Kontakt oss]

Info: info@cadpoint.se
Nydalsveien 36, 0483 Oslo
Tel: +47 22 02 07 00, Fax: +47 22 02 07 02
Webmaster:
webmaster@cadpoint.se
Sist oppdatert:21. mars 1997- Copyright © 1996-1997 CADPOINT AB. Alle rettigheter reservert.