POINT Brann


POINT Brann er et DAK-produkt for enkel produksjon av branntegninger. Programmet er basert på AutoCAD og POINT Grunnmeny og vil bidra til at abeidet med å dokumentere bygningers brannsikring blir enklere, I Norge er denne typen dokumentasjon pålagt i forskrift nr. 550 om brannforebyggende tiltak og brannsysn. Norges Byggstandardiseringsråd har innørt en standard for denne type dokumentasjon - NS-ISO 6790 i 1993. POINT Brann dekker hele denne standardens innhold.


Evakuering/Rømming

For illustrasjon av rømningsveier finnes det flere alternative linjetyper. Til disse linjetypene finnes det tilhørende symbolikk som angir adkomst og utgang. Symboler og linjetyper er skalerbare for tilpasning til det underlaget det tegnes på.

Brannklasser

Her finnes det linjetyper som bekriver brannteknisk oppdeling i bygget. Symboler og tekst benyttes for å angi bygningsdelers brannklasser og spesifisere risikosoner.

Brannvernutstyr

Til slokningsutstyr finnes det en rekke symboler for faste og mobile slokkere, samt symboler for brannledninger, kummer, hydranter, detektorer, sentral- og varslingsapparater etc.

Tegnforklaring

Ved ferdigstillelse av en branndokumentasjonstegning vil man kunne få generert en tegniforklaring på angitt sted på tegningen. Denne tegnforklaringen genereres automatisk av programmet basert på hvilke symboler og linjetyper som er benyttet på tegningen.

Innstillinger

Ved hjelp av innstilling ønsker vi å tilby en vii fleksibilitet med hensyn på hvordan brukerne øsnker at de forskjellige funksjonene skal fungere. F.eks. dette med at linjer skal klippes der symboler settes inn, symbolskala som styrer linjetype og symbolstørrelse, gjenta-funksjon som forenkler utsetting av flere like symboler etc.

Egne symboler

Programmet inneholder hele standardens symbol- og linjetypedefininsjon. Det finnes alltid behov for egendefinerte symboler noe som programmet tar hensyn til ved å ha forhåndsdefinerte ICON-menyer som er klargjort for dine egne symboler. Dette kan være dine egne eller varianter av standardens symboler.

Byggtegninger

Med POINT Brann kan man også tegne enkle byggtegninger ved hjelp av funskjoner for å tegne vegger, dører, vinduer og trapper.

Pictogrammer

På et eget område av POINT Brann finnes det pictogrammer/symboler som ikke dekkes av standarden NS-ISO 6790, men som i flere sammenhenger kan være aktuelle å ta med på tegninger eller til produksjon av publikumstavler o.l.

Standarder

Symbolikk og linjetyper er basert på NS-ISO 6790. Laghåndteringen baseres på NS 8351.

Tilbake til Bygg.

Tilbake til Produkter.


[Startside] [POINT konsernet] [Våre produkter] [Marked] [Forhandlere] [Support] [Stilling ledig] [Kurs og opplæring] [FoU prosjekt] [Brukerforeninger] [Siste nytt] [Søk] [Kontakt oss]

Info: info@cadpoint.se
Nydalsveien 36, 0483 Oslo
Tel: +47 22 02 07 00, Fax: +47 22 02 07 02
Webmaster:
webmaster@cadpoint.se
Sist oppdatert:21. mars 1997- Copyright © 1996-1997 CADPOINT AB. Alle rettigheter reservert.