NovaCAD Areal


NovaCAD Areal er et program som skal hjelpe deg til å etablere og presentere digitale plandata i henhold til plantypene som er definert i Plan- og bygningsloven. Miljøvern-departementets veiledere for kommune- regulerings- og bebyggelsesplaner er direkte integrert i programmet. Vi har lagt stor vekt på produksjon av programvare som er brukervennlig. I tillegg til at vi forholder oss til offisielt vedtatte standarder som MD’s veildere kan du også definere egne planelementer som f.eks. arealbruks-, formålsområder.


Konstruksjonsmiljø blandet med fagkunnskap.

NovaCAD Areal er et Windows basert program som utvider AutoCAD’s funksjonalitet og brukermiljø. Funksjonaliteten er lett og intuitiv tilgjengelig ved logisk oppbygging av menyer og ‘toolbars’. Man utnytter alle fordeler ved å jobbe i windowsmiljøet der f.eks OLE kobling gir anledning til å lage reguleringsbestemmelser i et tekstbehandlingsprogram og direkte knytte dette til AutoCAD tegningen. Som en tidsbesparende hjelp til illustrasjoner finnes symbolbiliotek for VA, Veg/Samferdsel og bygninger.

SOSI-plan 2.21 (nivå 4)

SOSI er den norske standarden for å lage kartobjekter på en strukturert måte. Standarden inneholder en klassifisering av planer og vedtakstyper med SOSI-koder for kommuneplanens arealdel og regulerings-/bebyggelses-planer. NovaCAD Areal gir deg mulighet å jobbe etter denne standarden.

Den ferdige planen kan eksporteres til geodatabasen eller som SOSI-fil i hht SOSI-standarden.
Med dette har NovaCAD Areal kommunikasjon mot alle kjente forvaltnings- og planleggingsmiljøer i Norge. Spesielt sterk er vår kommunikasjon mot andre programmer i NovaCAD/POINT familien der NovaCAD Areal inngår som en naturlig del av planleggingsrekkefølgen.

Hente inn digitale data

NovaCAD Areal leser de fleste filformater som inneholder relevant kartinformasjon for å kunne lage planer i hht Plan og Bygningsloven. Planen tar ofte utgangspunkt i kartdata, eiendomsdata og kart med veg- og VA-informasjon. Brukeren kan se på kartinformasjonen og samtidig lage planen i hht PBL i samspill med kartene.

Skreddersydde linje- og fargetyper

I normene for planer i hht PBL blir det definert linje og fargetyper som representer juridisk bindende kartelementer. I NovaCAD areal ligger biblioteker som følger disse normene. Nå ivaretas det også komplekse arealtyper som f.eks. er bygget opp med flere fargede striper. Kartelementene legges på hvert sitt lag i AutoCAD-tegningen. Det er mulig å skifte mellom forskjellige utseender dersom det f.eks. skal lages farge eller s/hv plott.

Beregninger

Arealmodulen har mulighet å beregne noen enkle verdier som f.eks. arealstørrelse og utnyttelsesgrad. Resultatene skrives på tegningen. Disse kan oppdateres mens man jobber videre med planutformingen

Layout og plotting

NovaCAD Areal og grunnmenyen tilbyr flere layoutelementer som f.eks. ramme, tittelfelt, rutenett, visuell målestokk og nordpil. Det kan enkelt genereres en tegnforklaring for deg.

Tilbake til Terreng & Infrastruktor.

Tilbake til Produkter.


[Startside] [POINT konsernet] [Våre produkter] [Marked] [Forhandlere] [Support] [Stilling ledig] [Kurs og opplæring] [FoU prosjekt] [Brukerforeninger] [Siste nytt] [Søk] [Kontakt oss]

Info: info@cadpoint.se
Nydalsveien 36, 0483 Oslo
Tel: +47 22 02 07 00, Fax: +47 22 02 07 02
Webmaster:
webmaster@cadpoint.se
Sist oppdatert:21. mars 1997- Copyright © 1996-1997 CADPOINT AB. Alle rettigheter reservert.