POINT Romgenerator


POINT Romsgenerator er et POINT-produkt for arkitekter, eiendomsforvaltere og alle andre som arbeider med informasjon om rommene i en tegning.


Programmet benyttes for å registrere rom som omgrenses av vegger i en tegning. Programmet kan også benyttes til å registrere og beregne andre arealer som f.eks. parkeringsplasser og beplantningsarealer etc.

Programmet leser automatisk inn vegger skapt i POINT Arkitekt 4, noe som gjør at brukeren bare behøver å peke i rommet og programmet beregner riktige brutto og nettoarealer samt omkretsen i rommet.

Dersom tegningsgrunnlaget ikke er produsert med POINT Arkitekt 4 finnes det egne funksjoner for å markere veggene i et rom. Disse funksjonene skaper deretter netto og bruttoarealer, som så kan benyttes til å registrere rommene.

POINT Romgenerator kan videre koble sammen rommets navn og en funksjonalitet (f. eks. kontor eller fellesareal) med rommets unike id.-nummer.

Arealene kan deretter kobles mot forvaltningsdatabaser, enten eksisterende som Bra Eiendom eller egendefinerte databaser som f.eks. Microsoft Access. Denne databasen kan man så utvide til å omfatte andre funksjoner enn de man kan hente ut i fra en tegning, f.eks. nøkkelregister mm.

For å skape et romsskjema eller oversikt er det enkelt å ta ut en liste over alle registrerte arealer. Denne listen er generell men kan tilpasses av brukeren. Med systemet leveres det dessuten et regneark som inneholder en makro som kan benyttes til å presentere eller manipulere med romopplysningene i Excel..

Tilbake til Bygg.

Tilbake til Produkter.


[Startside] [POINT konsernet] [Våre produkter] [Marked] [Forhandlere] [Support] [Stilling ledig] [Kurs og opplæring] [FoU prosjekt] [Brukerforeninger] [Siste nytt] [Søk] [Kontakt oss]

Info: info@cadpoint.se
Nydalsveien 36, 0483 Oslo
Tel: +47 22 02 07 00, Fax: +47 22 02 07 02
Webmaster:
webmaster@cadpoint.se
Sist oppdatert:21. mars 1997- Copyright © 1996-1997 CADPOINT AB. Alle rettigheter reservert.