POINT Beskrivelse


POINT beskrivelse er et Windows-program utviklet av og for arkitekter og rådgivende ingeniører for utarbeidelse av beskrivelser i henhold til NS 3420. Programmet er et komplett system som har muligheter for import av mengder og annen informasjon i fra DAK-tegninger produsert på AutoCAD og POINT, bearbeidelse av disse ved hjelp av standardtekster og videre eksport til kalkulasjonsprogrammer i henhold til NS 3459.  


Objekter

Programmet er objektorientert noe som gir mulighetfor rask mengding og forandring av beskrivelsene. Objektene er dynamiske og kan dermed enkelt forandres, kopieres og splittes opp. Et vindu kan f.eks. defineres som et objekt bestående av delobjektene vindu, alle tilpasninger i veggen, alt listverk, overflate-behandling og annet utstyr som gardinbrett, oppheng m.v.
Objekter som er definert i DAK-tegningen kan importeres slik at disse blir opprettet i beskrivelsen med objekt-kode, stedsreferanse, mengde og enhet.

Steder

Data knyttet til steder i AutoCAD/POINT kan på en enkel måte importeres til beskrivelsen. Dette sikrer samsvar mellom tegning og beskrivelse og sparer mye arbeid ved mengdeberegningen.

Nummerering

Programmet utfører automatisk kapittelnummerering etter en kapittelmal som kan endres. Det blir også automatisk utført postnummerering. Når anbudet sendes ut kan poster pr. anbudsdato låses slik at de ikke kan endres.

Revisjoner

Ved registrering av nye poster merkes posten med revisjon og revisjonsdato. Ved utskrift kan hele beskrivelsen eller kun revisjoner skrives ut.

Prosjekt

Strukturering av programmet i prosjekter tillater import og eksport av prosjekttekster og prosjektobjekter til og fra andre prosjekter og til programmets standardbibliotek.

FDV

Du kan også eksportere objektene i prosjektet ditt med all tilleggs-informasjon til de fleste FDV-systemer som vedlikeholdsobjekter.

Anbud/NS3459

Det er mulighet for eksport av beskrivelser til kalkulasjonsprogrammer som kan ta i mot beskrivelser i NS3459-format, versjon 1og 2. I tillegg kan anbud importeres med priser og kommentarer i NS3459-format versjon 1, eller registreres manuelt. Programmet har også funksjonalitet for sammenligning av opptil 5 anbud på post eller kapittelnivå. For valgt anbud kan priser og kommentarer overføres til beskrivelsen for kontrakt.

NS3420 og tilleggstekster

POINT Beskrivelse har bibliotek av samtlige tekster fra NS3420. I tillegg til disse kan man kjøpe ca. 3000 ferdige tilleggstekster som en ekstra modul til POINT Beskrivelse.

Systemkrav

486 eller høyere IBM-kompatibel PC. MS Windows 3.x, Windows 95 eller Windows NT. Det stilles ingen spesielle krav til RAM ut over som til det operativsystemet du benytter.

Tilbake till Bygg.

Tilbake til Produkter.


[Startside] [POINT konsernet] [Våre produkter] [Marked] [Forhandlere] [Support] [Stilling ledig] [Kurs og opplæring] [FoU prosjekt] [Brukerforeninger] [Siste nytt] [Søk] [Kontakt oss]

Info: info@cadpoint.se
Nydalsveien 36, 0483 Oslo
Tel: +47 22 02 07 00, Fax: +47 22 02 07 02
Webmaster:
webmaster@cadpoint.se
Sist oppdatert:21. mars 1997- Copyright © 1996-1997 CADPOINT AB. Alle rettigheter reservert.