POINT Arkitekt 5


POINT Arkitekt 5 står för både en renessanse og en nytenking innen DAK på grunn av objekt og modelltankegangen i kombinasjon med mulligheten for å koble både egenskaper og relasjoner til byggobjektene. Kombinasjonen med POINT-konseptets systemapplikasjoner, Prosjektprofilen, Modell-håntereren og systemets dokumenthåndterer, PDOC, gjør denne applikasjonen unik, logisk og enkel for både nybegynnere og avanserte DAK-brukere.


HOVEDFUNKSJONER

Hovedtanken i POINT Arkitekt 5 er å hurtig, enkelt og med full kontroll på de inngående objektene, kunne skape en modell som du viser ved å velge ulike måter å presentere informasjonen på, f eks i plan, oppriss, snitt eller som en 3D-modell. Blant valgene ligger også i hvilken detaljeringsgrad du vil gi inn data på, f eks som en senterlinje, konturlinjer, skiktlinjer mm. Dessuten er muligheten til å suksessivt kunne foredle informasjonen på objektene i modellen / tegningen, etterhvert en stor styrke.

OBJEKTORIENTERING

Å prosjektere med objekter innebærer at du først bestemmer et objekts konstruktive utformning, presentasjon og egenskaper. Vil du tegne f eks en vegg starter du dermed med enten å velge en POINT standardvegg eller alternativt så skaper du en ny prosjektspesifikk vegg. Du har også mulighet for å lagre veggen slik at den havner i en "veggbank" som du bygger opp for selskapet ditt, for en spesifikk kunde, etc.

Veggen konstrueres enten ved at du velger et midlertidig materiale, gir veggen en kode og en tykkelse, dvs du velger å ikke angi materialer og egenskaper, eller du kan angi samtlige materialskikt samt visse egenskaper om kode, brannklasse, lydklasse, bærende eller ikke bærende, innervegg eller yttervegg og måten veggen skal presenteres på, f eks som senterlinje, konturlinjer, visse skikt eller samtlige skikt. Det finnes fem ulike detaljeringsnivåer å velge blant.

På tilsvarende måte skaper du data for hver vegg, vinduer, dører, trapper, tak, utsparing, innredning etc., i modellen / tegningen, noe som medfører at alle i prosjektet dermed vil arbeide med de samme grunndataene - et viktig poeng mhp. kvalitetssikring. I POINT Arkitekt finnes også et stort bibliotek av fordefinerte objekter, eksempelvis løs innredning, WC/bad- nnredninger, symboler for trør & busker, lekeutrustninger, idrett, biler, mm. Samtlige av symbolene mm er tegnet for å direkte kunne visualisere dem i AutoVision og 3D-Studio Max.

TEGNEFUNKSJONER

Det er lagt stor vekt på at det skal være enkelt og hurtig å både skape, redigere og visualisere modellen / tegningen eller andre inngående objekter. Dette kjennetegnes av bl. a. disse funktionene:

OPPRISS, SNITT OG FASADER

Fra 3D-modellen tar du hurtig fram snitt, fasader, oppriss og oppstillninger for dører, vegger, vinduer, trapper, kjøkken, innredning mm.

MENGDEBEREGNING

Via objektorienteringen gis du nå mulighet til å beregne og hente ut mengder fra de inngående objektene og deres egenskaper og dermed få opplysninger om antall, lengder, arealer og volumer, mm.

I POINT Arkitekt finnes to ulike metoder for å vise modellens innehold, dels en "Hurtig-list funksjon" som øyeblikkelig lister inngående objekter på skjermen, dels en mer avansert funksjon som skriver ut informasjonen til forhåndsdefinerte maler, til fil for ulike typer koblinger til tredjepartsutviklede applikasjoner for kalkyler, tids- og ressursplaner, mm.

DETALJTEGNINGER

For å forenkle arbeidet innen arkitektkontoret med å skape detaljtegninger, finnes et stort detaljbibliotek av stålprofiler, limtre, isolering, plateprofiler, tegl, treverk, listverk, materialskravurer, mm.

POINT ARKITEKT OG ANDRE APPLIKASJONER

POINT Arkitekt er en frittstående applikasion i POINT-konseptet, som sammen med applikasjonene Prosjektprofilen, Modellhåndtereren og PDOC utgjør en helhet.I prosjektprofilen kan samtlige prosjektrelaterte innstillinger gjøres og låses slik at samtlige parter starter i fra et og samme utgangspunkt. Som eksempel kan nevnes definisjoner for lagsystem, linjetyper, farger, laggrupper, standarder mm. I Modellhåndtereren defineres ulike tegninger, med overlapp, assosierte tekster i tittelfeltet, kanttekster mm, dvs du skapar en mal for tegningen. I PDOC defineres prosjektet med disse bibliotekene for tegninger, beskrivelser, tegningslister, mm. PDOC har en viewer som forenkler jobben med å finne riktig dokument.

Tilbake til Bygg.

Tilbake til Produkter.


[Startside] [POINT konsernet] [Våre produkter] [Marked] [Forhandlere] [Support] [Stilling ledig] [Kurs og opplæring] [FoU prosjekt] [Brukerforeninger] [Siste nytt] [Søk] [Kontakt oss]

Info: info@cadpoint.se
Nydalsveien 36, 0483 Oslo
Tel: +47 22 02 07 00, Fax: +47 22 02 07 02
Webmaster:
webmaster@cadpoint.se
Sist oppdatert:21. mars 1997- Copyright © 1996-1997 CADPOINT AB. Alle rettigheter reservert.