POINT Armering 4


Armeringsmodulen skal dekke behovet for all produksjon av armeringstegninger innen det byggtekniske faget. Programmet inngår i det omfattende POINT-konseptet som dekker prosjekteringsoppgaver innen hele byggesektoren. programmet er utviklet i samarbeid med en rekke rådgivende ingeniørfirmaer i Norge, Sverige og Danmark og er tilpasset de forskjellige lands standarder og behov.


BRUKERGRENSESNITT

Brukergrensesnittet er bygget opp rundt et grafisk vindussystem med dialogvinduer og nedtrekksmenyer. Alternativt kan man benytte en tabelettmeny.

TEGNEFUNKSJONER

De nye tegnefunksjonene vil lette selve konstruksjonsarbeidet takket være den objektorienterte arbeidsmåten.

Armeringen har en rekke egenskaper som kan angis i tegneprosessen eller redigeres i ettertid. Dette gjelder om man tegner i plan, tredimensjonalt eller i snitt. Alle standard bøyeformer e definert og kan presenteres på forskjellige måter og egne nettdefinisjoner kan skapes. Det finnes også en rekke standardløsninger og et stort utvalg av armeringsprodukter.

TEKSTING

Innen armeringsfaget varierer behovet til tekstinnhold og utseende. Man kan derfor definere forskjellige teksstiler og teksten vil komme automatisk med det innhold som den aktive teksstil beskriver.

EGNE BØYEFORMER

I mange prosjekter vil standard bøyeformer ikke strekke til. Derfor er det utviklet rutiner for definisjon av egne bøyeformer.

POS-NUMMER

I et prosjekt tilegnes det ofte pos-nummer til armeringsjern med faste mål og bøyeformer. Dette håndeteres ved at man kan bygge opp et bibliotek med pos-nummererte bøyler/stenger som kan hentes frem ved behov.

REDIGERING

All armering er "intelligent" og tar vare på all informasjon om seg selv. Dette gjør det mulig å redigere stenger/bøyler/nett og endre presentasjonsform mhp. endemarkeringer 2D/3D, riss, mål etc. Dette er meget rasjonelt og gir helt nye muligheter til å bearbeide tegningen i ettertid.

BØYELISTER

Fra POINT Armering kan man prodsere komplette bøyelister på tegnings- eller prosjektnivå. Bøyelistens form og innhold kan defineres slik at man får den rapporteringsform som firmaet normalt benytter og ønsker. Disse bøyelistene kan også produseres med figurer som illustrerer bøyeform.

UTVEKSLINGSFORMAT

POINT Armering kan skrive, og lese, et generelt utvekslingsformat for overføring av armeringsdata. Dette format RXF (Reinforcement eXchange Format), gjør det mulig å overføre relevant informasjon mellom dimeringsprogrammer og DAK-tegninger. 

Tilbake til Bygg.

Tilbake til Produkter.


[Startside] [POINT konsernet] [Våre produkter] [Marked] [Forhandlere] [Support] [Stilling ledig] [Kurs og opplæring] [FoU prosjekt] [Brukerforeninger] [Siste nytt] [Søk] [Kontakt oss]

Info: info@cadpoint.se
Nydalsveien 36, 0483 Oslo
Tel: +47 22 02 07 00, Fax: +47 22 02 07 02
Webmaster:
webmaster@cadpoint.se
Sist oppdatert:21. mars 1997- Copyright © 1996-1997 CADPOINT AB. Alle rettigheter reservert.