POINT Konstruksjon 3.7


Det dominerende systemet for byggetekniske løsninger i Norden kommer fra POINT. Grunnenen til dennedominansen heter POINT Konstruksjon, et generelt DAK-verktøy for byggeteknisk tegningsproduksjon.


PLANTEGNINGER

POINT Konstruksjon forenkler det viktige arbeidet med å ta frem plantegninger innen byggeteknisk tegningsproduksjon. Tegn betongkonturer og velg mellom ulike linjetyper der f eks veggtilslutninger skjer automatisk. Tegne pæleplaner, søyler, ulike trappetyper, utsparinger, innfellinger, pilastre og innstøpingsgods: funksjonene er innebygde. Tegn betong og materialskravurer og et uttall snittmarkeringer, alt finnes i planmenyen.

STÅL

Her finner du stålprofiler i alle standarddimensjoner, topp- og fotplater med mulighet for parameterkonstruksjon, sveisebetegninger, skruer og bolter, fjellbolter og plateprofiler. Du kan ogå konstruere stålprofiler med ulike innsettingspunkter i samtlige riss. For hver profiltype har du tabeller med dimensjons- og beregningsdata.

BETONG

I POINT Konstruksjon har du et bibliotek med prefabrikert betong som f eks TT-element, hulldekkeelement og flere varianter av betongbjelker. Generelle betongtverrsnitt skaper du med parameterkonstruksjon eller konturlinjer.

TRE

Her kan du parameterkonstruere takstoler og tegene opp tredetaljer som limtre, spikerplater og tversnitt av ulike endetremarkeringar.

BEREGNINGER

I POINT Konstruksjon kan du utføre bjelkeberegninger med varierende lasttilfeller. Tyngdpunkt, bøyemotstand og treghetsmoment beregner du på de tverrsnittene du måtte ønske.

UTSETTINGER

Skal du beregne koordinater for f eks peleplaner eller andre utsettingspunkter? Du kan gjøre beregningen for et byggeplassorientert koordinatsystem og presentere resultatet som en tabell på tegningen eller i en fil som kan benyttes ved utsettingen.

BYGGESTANDARDER

Programmet er bygget opp rundt norske byggestandarder som NS3451, NS8204, NS8332, NS1421. En rekke spesifikasjoner er forøvrig tatt fra NBI's byggforskserie. Perfabrikert betong, peler spunt og limtre er basert på leverandørkataloger fra de største aktørene i byggevarebransjen.

Tilbake til Bygg.

Tilbake til Produkter.


[Startside] [POINT konsernet] [Våre produkter] [Marked] [Forhandlere] [Support] [Stilling ledig] [Kurs og opplæring] [FoU prosjekt] [Brukerforeninger] [Siste nytt] [Søk] [Kontakt oss]

Info: info@cadpoint.se
Nydalsveien 36, 0483 Oslo
Tel: +47 22 02 07 00, Fax: +47 22 02 07 02
Webmaster:
webmaster@cadpoint.se
Sist oppdatert:21. mars 1997- Copyright © 1996-1997 CADPOINT AB. Alle rettigheter reservert.