POINT El 3.7


Et kombinert produkt for tegningsproduksjon, belysning og mengdeberegning som tilsvarer alle krav til funksjonalitet innen byggrelaterte installasjoner. For å ta frem skjema anbefaler vi andre applikasjoner f.eks. haBit Elskjema eller Kadett Elsa.


FØRINGER

Du kan presentere kabelstiger, kabelrenner og kanaler i både plan og 3D. Vi har lagt stor vekt på 3D-funksjonen slik at du skal kunne tilpasse disse elementene tll byggkonstruksjonen og studere plasseringen sammens med andre installasjoner.

ELKRAFT

Du kan tegne ledninger, rør, ledere, elkraftsymboler, radiatorer Tilliggende elementer tegnes på sine respektive lag. Eksisterende og nye installasjoner tegnes med ulike linjetyper.

TELE

Tele, data, brann, bredbånd, kabel-tv, fiberoptikk og alarmanlegg dekkes av et stort symbolbibliotek. Symbolene settes inn på riktig lag etter hvilken type anlegg som prosjekteres.

BELYSNINGSBEREGNINGER

Som et hjelpemiddel til dine belysningsplaner finnes et berekningsprogram som foreslår plassering av armaturer. Beregningene baseres på NB-metoden og dekker rom med enkle geometrier.

MENGDER

Alle symboler er kodet. Ledninger, rør og kanaler mengdeberegnes ved at du kobler en kode til elementene. Mengdene kan du så presentere i ulike utskrifter, som stykklister og kabelfortegnelser. Du kan også overføre mengdene til forskjellige beskrivelsesprogram.

BYGGTEGNINGER

Med POINT El kan du lage enkle byggteginger med funskjoner for å tegne vegger, vinduer, dører og trapper.

STANDARDER

Laghåndteringen baseres på NS3451. Symbolene baseres hovedsaklig på IEC, NEK 144 og forsikringsselskapenes godkjenningsnemnd.

Tilbake til Installasjon.

Tilbake til Produkter.


[Startside] [POINT konsernet] [Våre produkter] [Marked] [Forhandlere] [Support] [Stilling ledig] [Kurs og opplæring] [FoU prosjekt] [Brukerforeninger] [Siste nytt] [Søk] [Kontakt oss]

Info: info@cadpoint.se
Nydalsveien 36, 0483 Oslo
Tel: +47 22 02 07 00, Fax: +47 22 02 07 02
Webmaster:
webmaster@cadpoint.se
Sist oppdatert:21. mars 1997- Copyright © 1996-1997 CADPOINT AB. Alle rettigheter reservert.