POINT VVS Skjema & Rør 3.7


POINT VVS Skjema & Rør er et godt utviklet prosjekteringsverktøy, utviklet for framstilling av alle typer VVS-tegninger, fra systemskisser til ferdige arbeidsteginger.


SKJEMATEGNINGER

POINT VVS Skjema inneholdler kraftige funksjoner for å utarbeide prinsiptpegninger for konstruksjons-, styre- og driftsskjemaer. Du kan tegne kanaler, rør og styrelinjer med ulike farger og linjetyper med utgangspunkt i systemtilhørighet. Symboler for ventilasjon, rør, kulde og styring finnes. Kanaler og rørlinjer brytes automatisk opp når symboler legges inn. Du kan dessuten bryte opp kanaler og rørlinjer ved kryss og koblinger. Ved hjelp av programmet tar du ut overiktslister.

RØR

POINT VVS Rør inneholder et komplett system for å konstruere tegninger for tappevann, spillvann, varme, kulde og gass.

Det finnes et stort utvalg av f eks ventiler, pumper, sanitetsdetaljer og ulike rørtilbehør.

Tilbake til Installasjon.

Tilbake til Produkter.


[Startside] [POINT konsernet] [Våre produkter] [Marked] [Forhandlere] [Support] [Stilling ledig] [Kurs og opplæring] [FoU prosjekt] [Brukerforeninger] [Siste nytt] [Søk] [Kontakt oss]

Info: info@cadpoint.se
Nydalsveien 36, 0483 Oslo
Tel: +47 22 02 07 00, Fax: +47 22 02 07 02
Webmaster:
webmaster@cadpoint.se
Sist oppdatert:21. mars 1997- Copyright © 1996-1997 CADPOINT AB. Alle rettigheter reservert.