DAK på bygget

 

Bakgrunn

I lengre tid nå har ulike type prosjektering blitt gjennomført ved hjelp av PC og DAK-programmer. Resultatet blir tegninger som distribueres på papir til byggeplassen.

På de fleste byggarbeidsplasser finnes idag en PC som f eks brukes til å skrive protokoller, brev, bestillinger og til ulike kalkyler. Ute på en arbeidsplass kan digitale tegninger utnyttes på flere måter.

Vi, Cadpoint, har i 10 år vært leverandør av DAK-programmer til skandinaviske prosjektører. Det finnes idag 12.000 installerte systemer i disse landene. Det innebærer at du med stor sannsynlighet kan regne med at det DAK materialet i det prosjektet du arbeider med akkurat nå er i POINT-format.

Via diskusjoner med flere, både store og små, entreprenørselskaper har det vist seg at følgende punkter hører til de viktigste for at en DAK-applikasjon skal fungere som et bra verktøy ute på en byggeplass.

Arealmengder

Ofte vil man ute på en byggeplass beregne arealer for å få vite hvor mye materiale som må bestilles, og hvor mye det koster. Behovet er å enkelt kunne regne ut gulv-, tak- og veggarealer med tegningen som grunnlag. Dette kan gjøres fra en papirtegning. Fordelen med å utnytte digitale tegninger som grunnlag er at det holder å peke på den aktuelle flaten. Programmet vil kunne regne ut arealer på gulv-, tak- og vegger. Til hvert areal kobles så pris per kvadratmeter. Resultatet kan genereres til ulike typer rapporter, kalkyler og beskrivelser.

Presentasjonsgrunnlag

Man skal enkelt kunne ferdigstille en tegning med innredningssymboler for at folk som ikke er vant tilå lese tegninger lettere skal forstå dem. Dersom det f.eks. er spørsmål om en ombygging der beslutninger skal fattes på stedet, så kan man ta frem tegningen og legge inn et konferansebord eller et annet møbel som gjør at plassbehovet blir klarere.

Arbeidsbeskrivelse/LPS

Det digitale materialet/DAK tegningene kan være grunnlag for en arbeidsbeskrivelse.
Det er enkelt å skrive ut en arbeidstegning på et rom eller et annet område.

På byggeplassen tar man en eksisterende tegning, man velger en detalj og gjør denne ferdig på stedet - LPS-løsninger (løses på stedet). Den ferdige tegningen skrives ut og sendes til leverandør eller underentreprenør. Man kan enkelt dokumentere tilleggsarbeidet, endringer og feil. Dette er til nytte både når det gjelder diskusjoner om hva som skal betales ekstra, og som grunnlag for andre dokumenter.

Vise valgt informasjon

Vis den informasjonen man er intressert i. All informasjon ligger i en DAK-tegning på noe som kalles lag. Man kan enkelt slå av og tenne lag eller grupper av lag, og på den måten vis ulike bygningsdeler. Det finnes også funksjoner for å slukke et bestemt lag ved å peke på det.

Vise ulike fag i forskjellige farger

Det går an å tildele de ulike fagene forkjellige farger. Alle arkitektlag er hvite, alla ventilasjonskanaler er grønne, etc. Funksjonen skal gjøre det enkelt å tyde f eks sammenstillingstegninger, dette forenkler arbeidet ute på en byggeplass. Ved hjelp av en vanlig fargeskriver kan tegningen skrives ut i farger og man får et meget tydelig grunnlag for å forhindre kollisjoner mellom ulike installasjoner. Det blir naturligvis et utmerket arbeidsdokument utskrevet per rom.

Revisjoner

For at tegninger skal kunne ferdigstilles av prosjektørene på en bra måte kreves det at en grundig dokumentasjon skjer allerede på byggeplassen. Dette gjøres ved at man benytter seg av funksjonen for å tegne revideringsskyer. Har man satt inn en ny dør tegner man inn døren, tegner en revideringssky rundt og skriver inn en passende kommentar.

Tilleggsarbeider

Med bedre dokumenterte tilleggsarbeider er det lettere å få betalt av bestilleren. Med et pent dokumetert arbeid er det betydelig enklere å motivere dette.

Hva gjør jeg?

Du installerer POINT light Bygg og AutoCAD LT på en PC - gjerneen bærbar. Du går et kurs for å lære det grunnleggende. Du krever å få tegningene leveret på diskett på byggemøtene. Så er det bare og starte med å utnytte fordelene. Vi hjelper deg gjerne i gang dersom du ønsker det.

Tilbake til Produkter.


[Startside] [POINT konsernet] [Våre produkter] [Marked] [Forhandlere] [Support] [Stilling ledig] [Kurs og opplæring] [FoU prosjekt] [Brukerforeninger] [Siste nytt] [Søk] [Kontakt oss]

Info: info@cadpoint.se
Nydalsveien 36, 0483 Oslo
Tel: +47 22 02 07 00, Fax: +47 22 02 07 02
Webmaster:
webmaster@cadpoint.se
Sist oppdatert:21. mars 1997- Copyright © 1996-1997 CADPOINT AB. Alle rettigheter reservert.