POINT light Bygg


Et komplett DAK-verktøy for enklere byggprosjektering

POINT light - Bygg inngår i den nye POINT light produktserien. POINT light er kompatibel med de fleste av POINTs øvrige produkter. Derfor er blant annet hele lagstrukturen identisk med den profesjonelle POINT og de fleste symbolene kommer fra POINT eller ArCAD. Brukerens kommunikasjon med programmet skjer via lettfattelige dialogboksar.


Hovedverktøysboks med tjueto funksjonsknapper

Funksjonsknappene er logisk ordnet og tilpasset tegneforløpet ved byggprosjektering. Alle funksjonene finnes lett tilgjenglig på skjermen under hele arbeidsprosessen.

Lett tilgjengelige tegnefunksjoner

Minneknapper og dialogbokser brukes for ninstilling og lagring av nye verdier for blant annet parameterkonstruksjon. For å f.eks. tegne vegger fra en slik minneknapp tregs det bare et klikk for hver av de seks forhåndsinnstilte veggtypene. På denne måten er de fleste byggelementene direkte tilgjengelige.

Parameterkonstruksjon etter bukerens spesifikasjoner

Antallet varianter av de grunnleggende byggelementene er ubegrenset. Brukeren definerer selv f.eks sine egne dører ved å bestemme; dimensjon, type, hengsling, dørbladets vinkel, materiale mm.

Innredning etter funksjonalitet

Innredningsområdene omfatter fem grupper. I hver gruppe finnes ensartede typer innredning og spesifikasjoner. Dialogboksen viser samtidig et skjematisk bilde av den valgte innredningstypen.

Mengding via kodingsfunksjonen

Ved koding settes det inn forhåndsdefinerte attributter for kode, fabrikat, pris og kommentarer. I dialogboksen för mengding finnes minneknapper for å lagre grunnopplysninger. Rapporter kan genereres direkte fra dialogboksen, vises på skjermen og kan deretter lagres som en tekstfil.

Hjelpefil

Brukeren får svar på alle sine spørsmål i en hjelpefil. Her finnes funksjoener for å søke, for å bla, peke o.s.v

Fire språk i en og samme versjon

POINT light - Bygg - en versjon med flere språk: svensk, dansk, norsk og engelsk.
Programmet følger nasjonale standarder mhp tegningsformat, skalaerr, tittelfelt og lagstruktur.

Tilbake til POINT Light.

Tilbake til Produkter.


[Startside] [POINT konsernet] [Våre produkter] [Marked] [Forhandlere] [Support] [Stilling ledig] [Kurs og opplæring] [FoU prosjekt] [Brukerforeninger] [Siste nytt] [Søk] [Kontakt oss]

Info: info@cadpoint.se
Nydalsveien 36, 0483 Oslo
Tel: +47 22 02 07 00, Fax: +47 22 02 07 02
Webmaster:
webmaster@cadpoint.se
Sist oppdatert:21. mars 1997- Copyright © 1996-1997 CADPOINT AB. Alle rettigheter reservert.