POINT light og POINT 5


To produkter fra et selskap. Hva skiller dem fra hverandre og hva er fordelen med hver enkelt av dem? Den første og største forskjellen er at de er applikasjoner for to forskjellige versjoner av AutoCAD. POINT light til den ikke "programmerbare" AutoCAD Lt, og POINT 5 til den objektorienterte AutoCAD R13. Nettopp denne forskjellen i programmeringsmulighetene medfører store konsekvenser. I AutoCAD Lt miljøet kan man derfor ikke garantere at applikasjonen automatisk utfører de ønskene som brukerne har, heller ikke at det i det hele tatt lar seg løse. Det er dessuten vanskelig å få programmet til å rydde opp eller tilpasse geometrien mot andre tegningsdeler.

POINT 5 er utviklet med det mål for øye å maksimalt utnytte de gode programmeringsmulighetene og objektorienteringen i AutoCAD R13. Det innebærer at vi kan lage objekter som befinner seg like nært kjernen i AutoCAD som f.eks. standard AutoCAD objektene linje, sirkel og punkt. Det innebærer hurtighet og mulighet til en mere naturlig arbetsmåte der man arbeider med bygningsdeler og ikke tegningsdeler. Med objektene i POINT 5 kan man veksle mellom å vise dem på forskjellige måter, 2D eller 3D, eller med ulike detaljeringsgrader. Med POINT 5 samordner man standarder mellom konsulenter ved hjelp av prosjektprofilen og arbeider med felles ensartet struktur og modellorientert.

På denne måten får man en rekke fordeler når alle i konsulentgruppen kan arbeide med POINT 5. Dersom man sender en modell fra POINT 5 til AutoCAD Lt så kan denne ikke bearbeide ygningsdeler som er skapt i POINT5. Den eneste måten å få det til på er at man før eksport "sprenger" modellen og kun sender tegnelementer, alternativt at man ikke gjør noen endringer i modellen og kun bruker den som bakgrunn, som f.eks. en plantegning ved VVS prosjektering.

Hva bruker man så POINT light bygg til? Den er en meget god introduksjon til DAK, den representerer et enkelt nivå for de som ønsker å lære seg å bruke et DAK-lignende verktøy for å produsere tegninger. Dee også bra å bruke POINT Light til å prosjektere mindre ombygginger. En DAK-tegning er tross alt et bedre underlag enn en håndtegnet skisse. POINT light bygg kan også være et nyttig verktøy for entreprenører, den kan være et hjelpemiddel i kalkyle-arbeidet, for å dokumentere tilleggsarbeider eller ta ut nye arbeidstegninger basert på eksisterende tegningsmateriale. På et arkitektkontor kan den kanskje være brukbar til å gjøre mindre endringer eller tegne nye detaljer på tegningene.

Konklusjonen er at POINT 5 er det komplette verktøyet som en prosjekterende trenger, men det finnes mange andre oppgaver der POINT light er et bra verktøy.

Tilbake til POINT Light.

Tilbake til Produkter.


[Startside] [POINT konsernet] [Våre produkter] [Marked] [Forhandlere] [Support] [Stilling ledig] [Kurs og opplæring] [FoU prosjekt] [Brukerforeninger] [Siste nytt] [Søk] [Kontakt oss]

Info: info@cadpoint.se
Nydalsveien 36, 0483 Oslo
Tel: +47 22 02 07 00, Fax: +47 22 02 07 02
Webmaster:
webmaster@cadpoint.se
Sist oppdatert:21. mars 1997- Copyright © 1996-1997 CADPOINT AB. Alle rettigheter reservert.