POINT light VVS


DAK-verktøy i Windows for VVS prosjektering

POINT light -VVS inngår i produktserien POINT light for AutoCAD LT. POINT light utvikles av det samme selkapet som utvikler fullversjonen av POINT. POINT light benytter seg av POINTs lagstruktur og symboler. POINT light - VVS inneholder funksjoner for å skape ulike typer VVS-tegninger. VVS delen er inndelt i tre knappar, Ventilasjon, Rør og Skjema.


Enkelhet

POINT light - VVS er bygget opp slik at alle funksjoner nås via tydelige dialogbokser på skjermen. Brukeren skal hele tiden på en enkel måte kunne følge et naturlig arbeidsforløp.

Hovedverktøysboks med 14 funksjonsknapper.

Knappene inneholder funksjoner for tegningsstandard, layouttegning, mengding, revidsjoner, laghåndtering samt ulike funksjoner for VVS-tegning. Det finnes også funksjoner for å skrive inn eller importere tekst på en tegning.

Tre knapper for VVS-tegning

POINT light - VVS inneholder funksjoner for at brukeren skal kunne fremstille VVS-tegninger. Funksjonene er fordelt i tre knapper; Ventilasjon, Rør og Skjema. Ventilasjon inneholder muligheter for å tegne og redigere sirkulære og rektangulære kanalsystemer med ulike type av kanaltilbehør. Rør inneholder funksjoner for å skape og redigere ulike typer rørsystemer. Disse systemene kan også utvides med symboler for ulike typer ventiler og apparater for å nevne noe. Skjemafunksjonen er oppdelt på fire områder, ventilasjon, rør, kulde/varme samt stying. Hvert område inneholder funksjoner for å tegne og redigere kanaler/rør/ledninger og symboler. Kanaler, rør og ledninger kan tegnes med forskjellige linjetyper, farger og dimensjon.

Standardsymboler som enkelt kan utvides med egne symboler

POINT light - VVS inneholder funksjoner for å håndtere symboler. Et antall standardsymboler følger med programmet. Brukeren kan også enkelt lagre sine egne symboler som en del av den eksisterende strukturen. Symbolene kan enten settes inn på en kanal/ledning/rør eller som fristtående. Til hvert symbol finnes det mulighet til å lagre data om navn, dimensjon fabrikat, pris, mm. Denne informasjonen kan senere fås ut i rapportform. Det finnes et forhåndsvisningsvindu som viser hvordan ulike symboler ser ut og hva de heter.

Layoutfunksjon

Layoutfunksjonen brukes for å tegne vegger, vinduer og dører. Objektene skapes parametrisk noe som gir stor frihet ved innsetting av objekter i tegningen. Brukeren slipper å lagre alle ulike varianter av de ulike objektene, noe både sparer tid for brukeren og plats på harddisken.

Mengdings- og rapportfunksjoner

I POINT light - VVS kan brukeren generere rapporter fra tegningen. Flere ulike typer rapporter kan skrives ut til skrivere, filer eller skjerm. Til symbolene kan man koble ulike typer informasjon, det finnes også mulighet til å manuelt utvide tegningen med ytterligere data.

Hjelpefil og manual

I programmet finnes en hjelpefil, der brukeren enkelt kan få svar på sine spørsmål. Til programmet finnes også en manual med tegneeksempler.

Internasjonale standarder

POINT light serien er tilpasset til flere ulike lands krav og språk. Programmet følger de ulike landenes krav til språk, tegningsstandard, lagstruktur og tegnefunksjoner.

Tilbake til POINT Light.

Tilbake til Produkter.


[Startside] [POINT konsernet] [Våre produkter] [Marked] [Forhandlere] [Support] [Stilling ledig] [Kurs og opplæring] [FoU prosjekt] [Brukerforeninger] [Siste nytt] [Søk] [Kontakt oss]

Info: info@cadpoint.se
Nydalsveien 36, 0483 Oslo
Tel: +47 22 02 07 00, Fax: +47 22 02 07 02
Webmaster:
webmaster@cadpoint.se
Sist oppdatert:21. mars 1997- Copyright © 1996-1997 CADPOINT AB. Alle rettigheter reservert.