POINT light VVS Skjema


DAK-verktøy for skjemategning ved VVS prosjektering

POINT light - VVS Skjema inngår i produktserien POINT light for AutoCAD LT i Windows. Programmet har de samme utviklerne, CADPOINT, som den profesjonelle POINT. De er kompatible og bygger blant annet på samme lagstruktur og symbolbibliotek.


Enkel kommunikasjon

Ved å plassere musen på en symbolknapp vises en forhåndsvisning av symboler. Brukeren finner på den måten enkelt de rette symbolene og arbeidsforløpet forenkles.

Hovedverktøysboks med tolv funksjonsknapper

Knappene inneholder blant annet funksjoner for tegningsstandard, layouttegning, mengding, revideringer, laghåndtering samt funksjoner for skjemategning. De finnes hele tiden lett tilgjengelig på skjermen.

Hurtig fremstilte skjemategninger

Skjemafunksjonen er oppdelt på fire områder; ventilasjon, rør, kulde/varme samt styring. Hvert område inneholder funksjoner for å tegne og redigere kanaler, rør og ledninger med forkjellige linjetyper, farger og dimensjon. Det finnes også funksjoner for å håndtere symboler.

Standardsymboler og egne symboler

Noen standardsymboler følger med programmet. Som bruker kan man også enkelt lagre sine egne symboler i den eksisterende strukturen. Symbolene kan ved innsetting skaleres om, settes inn på en kanal eller ett rør, legge på en kode mm.

Layoutfunksjon som gir frihet

Layoutfunksjonen brukes til å tegne vegger, vinduer og dører. Objektene skapes parametrisk noe som gir stor frihet ved innsetting av objektet i tegningen. Brukeren slipper å lagre hver variant av et objekt og sparer dermed plass på harddisken.

Mengdings- og rapportfunksjoner

Brukeren kan generere rapporter fra tegningen. Ulike typer rapporter kan skrives ut til skrivere, fil eller skjerm. Til symbolene på tegningen kan man koble ulike typer informasjon

Hjelpefil og manual

I programmet finnes en hjelpefil, der brukeren kan få svar på spørsmålene sine. Det finnes mulighet for å søke etter spesifikke funksjonsord eller se metodikk for å f.eks.tegne en vegg. Til programmet hører også en manual med tegneksempler.

Internasjonale standarder

POINT light serien finnes på flere språk. Programmene er tilpasset til de ulike landenes krav mhp. tegnestandard, lagstruktur og tegningsfunksjoner.

Tilbake til POINT Light.

Tilbake til Produkter.


[Startside] [POINT konsernet] [Våre produkter] [Marked] [Forhandlere] [Support] [Stilling ledig] [Kurs og opplæring] [FoU prosjekt] [Brukerforeninger] [Siste nytt] [Søk] [Kontakt oss]

Info: info@cadpoint.se
Nydalsveien 36, 0483 Oslo
Tel: +47 22 02 07 00, Fax: +47 22 02 07 02
Webmaster:
webmaster@cadpoint.se
Sist oppdatert:21. mars 1997- Copyright © 1996-1997 CADPOINT AB. Alle rettigheter reservert.