POINT Grunnkart


Med POINT Grunnkart har du som er landskapsarkitekt, markprosjekterende, landmålingsingeniør og karttekniker et mangsidig og effektivt prosjekteringshjelpemiddel for framstilling av alle typer av terrengtegninger.


Programmet benyttes for digitalisering av grunnkart. Med programmet legger du upp innmålinger eller henter grunndata fra kartdatabaser.

Med programmet finnes det mulighet for å arbetide i enten grader eller gon (nygrader)og med reelle koordinater. Når kartet har blitt bearbeidet kan du utnytte det som grunnlag for terreng-, vegprosjektering eller detaljplalegging.

Tilbake til Terreng & Infrastruktur.

Tilbake til Produkter.


[Startside] [POINT konsernet] [Våre produkter] [Marked] [Forhandlere] [Support] [Stilling ledig] [Kurs og opplæring] [FoU prosjekt] [Brukerforeninger] [Siste nytt] [Søk] [Kontakt oss]

Info: info@cadpoint.se
Nydalsveien 36, 0483 Oslo
Tel: +47 22 02 07 00, Fax: +47 22 02 07 02
Webmaster:
webmaster@cadpoint.se
Sist oppdatert:21. mars 1997- Copyright © 1996-1997 CADPOINT AB. Alle rettigheter reservert.