POINT Skissering


Dette er en applikasjon til AutoCAD med visualiseringsmuligheter for eksisterende og fremtidige byggninger og miljøer. Programmet, som henvender seg til plan- og landskapsarkitekter, planingeniører o.a., har blitt utviklet i nært samarbeid med representanter for Cadpoints brukere. Med POINT Skissering er det teknisk mulig og økonomisk forsvarlig å studere både små utbygningsområder og store komplekse bykjernemiljøer.


3D VISUALISERING

Det fokuseres stadig mere på 3D-visualisering allerede i planleggingsstadiet. Med dagens teknologi er det mulig i å kunne studere prosjektets innvirkning på de nærliggende omgivelsene i forvegen.

Illustrasjonene som fremstilles kan leses og forstås av alle, ikke bare fagfolk.

TERRENGMODELL

I applikasjonen finnes en funksjon for å gi tykkelse på linjer, eksempelvis nivåkurver, og på den måten bygge en "klossemodell" av terrenget.

Man kan med utfyllende programmer generere terrengmodeller basert all 3D-informasjon som kommer fra AutoCAD, det være seg digitaliserte kotelinjer, digitale kart eller innmålinger av det aktuelle området.

BYGGEKLOSSER

Opptegningen av 3-dimensjonale bygninger skjer dynamisk og parametrisk. Takformene og øvrige parametre kan justeres og lagres som standardbygninger. Disse kan senere redigeres separat eller i grupper.

DETALJERING

Når bygningskroppene er modellerte finnes det mulighet til å detaljere modellen med et stort utvalg symboler. Symbolene omfatter parametrisk konstruerte vinduer, karnapper, spir mm samt en mengde trær, biler, båter og armaturer i 3D. Man kan dessuten enkelt bygge opp sitt eget symbolbibliotek.   

SOLSTUDIER

Programmet gir brukeren mulighet til å beregne en 3-dimensional bygnings skyggekasting. Skyggene kan lagres og presenteres for ulike måneder og klokkeslett. Du angir den geografiske beliggenheten, månad og klokkeslett for å finne solens posisjon til det angitte tidspunkt.

ANALYSER

I planleggingssammenheng er det interessant å kunne beregne områdets arealer, bygningsarealer og etasjeflater.

Programmet har en rekke funksjoner som kan beregne ulike utnyttelsesverdier og lage uttrekk av arealer for videre analyser. Koblinger mot andre systemer kan gjøres via et grensesnitt.

FOTO-REALISTISKE BILDER

Byggninger og terrengflater som har blitt modellert med POINT Skissering kan overføres til visualiseringsprogrammer der materialbeskrivelser mm legges på for å produsere realistiske bilder eller "animasjoner".

Tilbake til Terreng & Infrastruktor.

Tilbake til Produkter.


[Startside] [POINT konsernet] [Våre produkter] [Marked] [Forhandlere] [Support] [Stilling ledig] [Kurs og opplæring] [FoU prosjekt] [Brukerforeninger] [Siste nytt] [Søk] [Kontakt oss]

Info: info@cadpoint.se
Nydalsveien 36, 0483 Oslo
Tel: +47 22 02 07 00, Fax: +47 22 02 07 02
Webmaster:
webmaster@cadpoint.se
Sist oppdatert:21. mars 1997- Copyright © 1996-1997 CADPOINT AB. Alle rettigheter reservert.