POINT MENU


Fundamentet i POINT-systemet er et pedagogisk utformet verktøysfelt. Programmet er tilpasset Windows og AutoCAD R13 og du arbeider med Point fra rullegardinsmenyer og verktøysfelt. Menyen inneholder AutoCADs grunnkommandoer, utvidet med en mengde funksjoner for effektiv tegningshåndtering. Den brukes sammen med de øvrige menyene i POINT-systemet eller andre applikasjoner, tilpasset for POINT Menu. Menyen brukes idag som grunnsystem av mer enn 5000 brukere i Norden.


Tegninger

I POINT Menu finner du funksjoner for tegningshåndtering som f eks ferdige og egne tegningsformater og tittelfelt, revideringer, aksenett, skala og snittmarkeringer.

Målsetting

POINT Menu inneholder utvidede målsettingskommandoer som f eks grunnlinjemålsetting, høydemålsetting og målsetting av skiktede veggar. Du kan lagre og hente ulike målsettingsstiler for å benytte dem i andr tegninger.

Redigering

Du kan enkelt endre lag, farge og linjetype på valgte tegningselement ved å peke på et tegneelement med de egenskapene du trenger. Du kan klippe tegneelementer med et vindu eller en begrensningslinje og resultatet kan skrives til en block eller en egen tegning.

Perspektiv

Du kan hurtig og enkelt skape perspektiver ved å velge utgangspunkt fra et antall forhåndsdefinerte betraktningspunkter. Ved å "gå" i tegningen får du opp en bildesekvens bilder som så kan spilles av som en film.

Symbolhåndterer

PSYMB er en avansert symbolhåndter som gir deg mulighet til å enkelt bygge opp ett omfattende symbolbibliotek. Søkemulighetene er store og takket være at et bilde av symbolet vises blir administrasjonen av biblioteket enkel.

Teksthåndtering

Systemet inneholder en tekstredigerer som er integrert i AutoCAD. Du kan redigere tekster som finnes lagret på disk eller tekster som finnes innskevne i AutoCAD. Redigerte tekster kan så skrives til AutoCAD eller til disk.

Laghåndtering

POINT Menu inneholder en mengde hurtigkommandoer for lagerhåndtering som f eks å sette, slå av eller fryse lag, bara ved å peke på et tegnelement. Se også POINT - Prosjektprofil.

Laggrupper

Nå kan du arbeide med lag som grupper. Du kan arbeide med grupper og undergrupper. Disse kan tennes, slås av, fryses, tines mm gruppevis.

Kontroll av eksterne referanser

Med denne nye funksjonen kan du få en grafisk oversikt over hvilke Xref'ar som tegningen inneholder. Via en og samme dialog kan du avlese all informasjon om xref'ene, endre søkesti på dem samt laste dem på nytt. Du kan lagre en "mal" på hvordan en tegning med alle inngående xrefs ser ut f eks mhp navn, søkestier og måten de er lastet på. Dersom du endrer på noe av dette kan du senere få tilbake utgangspunktet ved å laste inn malen.

Tilbake til System.

Tilbake til Produkter.


[Startside] [POINT konsernet] [Våre produkter] [Marked] [Forhandlere] [Support] [Stilling ledig] [Kurs og opplæring] [FoU prosjekt] [Brukerforeninger] [Siste nytt] [Søk] [Kontakt oss]

Info: info@cadpoint.se
Nydalsveien 36, 0483 Oslo
Tel: +47 22 02 07 00, Fax: +47 22 02 07 02
Webmaster:
webmaster@cadpoint.se
Sist oppdatert:21. mars 1997- Copyright © 1996-1997 CADPOINT AB. Alle rettigheter reservert.