POINT DOC


PDOC er et moderne windowsbasert dokumenthåndteringssystem, basert på programmet Integrator som idag fremstår som standard blant DAK-brukere i Norden. Systemet imøtegår de høyest tenkelige krav til kvalitet og brukervennlighet som bransjen stiller.


Prosjekthåndtering

I dokumentsystemet kan du bygge opp en prosjektstruktur, tilpasset til hvert enkelt prosjekt. Det kan dreie seg om alt fra et stort og komplisert byggeprosjekt til et enkelt register over private brev. Under hvert prosjekt kobler du samtlige dokumenter inn, som f.eks brev, anbud, tegninger osv.

Database

PDOC oppretter og lagrer all informasjon i dBase-kompatible filer.

Sikkerhet

Systemansvarlige kan begrense brukernes rettigheter i prosjektet. I et prosjekt eller internt i selskapet kan du opp rette brukergrupper. Hver enkelt bruker tilhører en brukergruppe. Med disse gruppene kan du skille på hvilke rettigheter du som benytter systemet har.

Nettverk

PDOC er et nettverksbasert system for dokumenthåndtering som med fordel kan benyttes i hele organisasjonen.

Registerkort

Til hvert dokument kobler du et registerkort. I et enkelt selskap kan du derfor være fleksibel med mhp. hva slags informasjon som skal angis på tegningene og dokumentene. Brukeren bestemmer selv hvilken informasjon som skal tas med fra registerkortet inn på tittelfeltet.

Søkemuligheter

"Hvilke tegninger har Eva tegnet"? Takket være at PDOC er oppbygget i en avansert database har du store og mange muligheter til å søke etter informasjon. Du kan søke på dokumentnavn, dato, beskrivelse eller signatur.

Programmenyer

PDOC er et generelt dokumenthåndteringssystem der du kan starte dine dokumenter med ulike programmer. Uansettt om du bruker AutoCAD, Lotus, WordPerfect eller noe annet program. Til hvert prosjekt kobles derfor en programmeny som inneholder de programmene som skal benyttes.

Prosjektprofilen

I POINT5 finnes Prosjektprofilen. Dette er en gruppe med innstilling som styrer hvordan Point5 skal arbeide. I Pdoc 5 kan du allerede når du skaper tegningsstrukturen, bestemme hvilke kataloger eller hvilke filer som skal bruke en bestemt profil.

Maler

I Pdoc kan du skape hele prosjektstrukturer fra en tidligere laget mal. Malen inneholder tekstinformasjonen om prosjektet, hvilke underkataloger som skal finnes og informasjonen til disse. Hver katalog som skapes får også automatisk en lokal konfigurasjon og en kobling til en viss prosjektprofil (dersom disse lagres i malen). En mal kan benyttes for et helt prosjekt, eller fra en underkatalog i et visst prosjekt. Du kan enkelt skape en egen mal fra et prosjekt som har en struktur som du vil gjenbruke.

Tilbake til System.

Tilbake til Produkter.


[Startside] [POINT konsernet] [Våre produkter] [Marked] [Forhandlere] [Support] [Stilling ledig] [Kurs og opplæring] [FoU prosjekt] [Brukerforeninger] [Siste nytt] [Søk] [Kontakt oss]

Info: info@cadpoint.se
Nydalsveien 36, 0483 Oslo
Tel: +47 22 02 07 00, Fax: +47 22 02 07 02
Webmaster:
webmaster@cadpoint.se
Sist oppdatert:21. mars 1997- Copyright © 1996-1997 CADPOINT AB. Alle rettigheter reservert.