POINTs system består av modulene POINT Menu, POINT Doc og spesialfunksjonen Psymb i tillegg til de fagmodulene som her beskrives på egne sider. Systemet kan konfigureres for å benyttes på enkeltstående PC'er eller i nettverk.


POINT Menu
POINT Menu er basis i POINT systemet, og inneholder grunnlisensen.

POINT Doc
POINTs dokumenthåndteree hjelper brukeren med å strukturere alle slags prosjektrelaterte dokumenter, som f.eks tegninger, beskrivelser, kalkyler og databaser.

Prosjektprofilen
Point Prosjektprofil er et verktøy for prosjektansvarlige som vil samordne prosjektene slik at alle jobber med nøyaktig samme forutsetninger.

Modellhåndtereren
Med denne applikasjonen skapes tegninger fra3D-modellen med de overlappene, tekster, revideringer, akselinjer, koblinger mm som de forskjellige tegningene skal presenteres med.

Vektorisering
Programmet er et kraftig verktøy for å konvertere rasterbilder til AutoCAD tegninger.

Tilbake til Produkter.


[Startside] [POINT konsernet] [Våre produkter] [Marked] [Forhandlere] [Support] [Stilling ledig] [Kurs og opplæring] [FoU prosjekt] [Brukerforeninger] [Siste nytt] [Søk] [Kontakt oss]

Info: info@cadpoint.se
Nydalsveien 36, 0483 Oslo
Tel: +47 22 02 07 00, Fax: +47 22 02 07 02
Webmaster:
webmaster@cadpoint.se
Sist oppdatert:21. mars 1997- Copyright © 1996-1997 CADPOINT AB. Alle rettigheter reservert.