Objekt- og Modellorientering


Til forskjell fra tradisjonell DAK innen byggebransjen, der informasjonen bygges opp av et DAK-systems grunnelementer, dvs linjer, sirkler, buer og polylinjer, gjør den objektorienterte teknikken det mulig å skape objekter, likeverdige og med bransjens tradisjonelle inndeling, f.eks. som i henhold til bygningsdelstabellen eller lignende klassifiseringssystem.

I et objektorientert system for bygg benyttes objekter av typen fundament, dekker, vegger, vinduer, dører, armering, apparater, osv.

Teknikken medfører dessuten at du kan knytte egenskaper til hvert objekt, f eks materialer, utførelse, brannklasse osv, dessuten et antall relasjoner mellom ulike objekter, f eks at når du setter inn et vindu i en vegg så skapes automatisk et hull i veggen. Tar du bort vinduet vil også hullet forsvinne.

Denne teknikken er en ny måte å håndtere kvalitetssikringen i byggeprosessen på, noe som har vært etterspurt, og mulighetene i denne teknikken vil i stadig større grad utnyttes.

Som et brev på posten eller "som en E-mail på Internet" følger også muligheten for å kontinuerlig kunne ha kontroll på inngående mengder. Den prosjekterende kan når som helst skape et grunnlag for ulike typer beskrivelser og kalkyler mm.

Med Modellhåndtereren har vi skapt mulighet for enkelt å kunne definere de tegningene som i ulike sammenhenger skal plottes ut for ulike typer av dokumentasjon. Først definert, kan denne definisjonen brukes ved hvert plott og for hvert de ulike tegningstypene som skal skapes, f eks prosjekteringsgrunnlag til VVS, undertak, oppriss, snitt mm.

Modellhåntereren deler opp den digitale modellen og assosierer grafikk, tekst og øvrig informasjon til ulike tegninger. Den muliggjør dessuten at kun en original trengs, modellen, som senere kan behandles på ulike måter og i ulik detaljeringsgrad, f eks i 2D/3D, plan, oppriss, snitt osv.


[Startside] [POINT konsernet] [Våre produkter] [Marked] [Forhandlere] [Support] [Stilling ledig] [Kurs og opplæring] [FoU prosjekt] [Brukerforeninger] [Siste nytt] [Søk] [Kontakt oss]

Info: info@cadpoint.se
Nydalsveien 36, 0483 Oslo
Tel: +47 22 02 07 00, Fax: +47 22 02 07 02
Webmaster:
webmaster@cadpoint.se
Sist oppdatert:21. mars 1997- Copyright © 1996-1997 CADPOINT AB. Alle rettigheter reservert.