Point User Group, PUG
c/o KD-Teknik AB, Box 143, 731 23 Köping

Tel: 0221-25730 Fax: 0221-17942

Point User Group, PUG, er brukerforeningen for deg som bruker POINT konseptet innen Bygg-, Installasjons- og Terreng/samferdsels-sektoren. Medlemmene er også brukere av AutoCAD. PUG er åpen for alle som er interesserte i spørsmål omkring DAK og utgjør i den forbindelse et diskusjons- og debattforum mellom brukere og utviklere av DAK.

 

PUGs mål og oppgave er å være en referansegruppe i utviklingen av POINTs applikasjoner, å spre kunnskap om DAK blant medlemmene via medlemsblad, i regionale seminarer og som deltagare i IT-Bygg relaterte konferanser.

 

PUG ble startet i 1990 på initiativ fra industrien og ble hurtig den største DAK-brukerforeningen i Sverige. Idag kan PUG telle ca 200 medlemsbedrifter og antallet øker for hver dag.

 

PUGs organisasjon består av et styre som velges ved ordinære årsmøter i mars. Styret består av formann, sekretær samt 4 representanter for Bygge-industrien. Av praktiske årsaker er hovedkontoret samlokalisert med Cadpoint AB, Borås.

 

PUG gir sammen med Cadpoint AB ut et medlemsblad som distribueres månedlig til alle medlemmer. Samarbeidet med Cadpoint i denne sammenhengen gjør at vi sammen kan formidle siste nytt omkring utvikling, tips & trix, kurs, nye råd, innlegg i form av artikler mm.

 

PUG er en viktig part i utviklingen av markedstilpassede DAK applikasjoner i Bygge-bransjen. Det er vi som har den profesjonelle kunnskapen om:

 

PUG-informasjonen skrives med tanke på å ha litt for alle- dvs visse deler er rettet mot prosjektering, og hvordan du som prosjektansvarlig på en best mulig måte administrerer prosjektet ditt, andre deler viser hvordan visse typer vanlige feil eller mangler kan løses, hvordan du effektivt utfører visse kommandoer eller utfører visse oppgaver. Informasjonen er sjelvfølgelig også rettet mot å forberede deg som bruker på kommende produkter eller hvordan du utnytter ulike produkter som byggeteknikeren vanligvis har tilgjengelig.

 

PUG vet at du som prosjektør ofte er alene om å løse DAK-tekniske oppgaver. PUG er som brukerforening et forum der du kan fordype/viderutdanne deg via debatter, innlegg og på egne seminarer.

 

PUG-medlem blir du ved å sette inn 1400:- på PUGs postgironummer 4337621-9 og oppgi selskap, navn, by og bransje.

 

Tilbake til starten på siden


[Startside] [POINT konsernet] [Våre produkter] [Marked] [Forhandlere] [Support] [Stilling ledig] [Kurs og opplæring] [FoU prosjekt] [Brukerforeninger] [Siste nytt] [Søk] [Kontakt oss]

Info: info@cadpoint.se
Nydalsveien 36, 0483 Oslo
Tel: +47 22 02 07 00, Fax: +47 22 02 07 02
Webmaster:
webmaster@cadpoint.se
Sist oppdatert:21. mars 1997- Copyright © 1996-1997 CADPOINT AB. Alle rettigheter reservert.