POINT PRISLISTE 97-02-01


Innhold

Samtlige priser i prislisten sluttbrukerpriser. Alle priser er i NOK og ekskl mva og frakt.

 

 

POINT, industrilisenser

POINT GRUNNSYSTEM, Singellisens

POINT Grunnsystem 5 og 4.x inkl. PDOC
Grunnsystemet er kjernen i POINT-systemet og er en utvidelse av AutoCAD med en rekke generelle kommandoer som forenkler tegningsarbeidet. Inkludert finnes også symbolhåndterer, lagkonverterer, Prosjektprrofilen og arkivsystemet PDOC. POINT 5 leveres på operativsystemene MS Windows 95 og Windows NT.

11.500,-

POINT - HOVEDPRODUKTER, Singellisens

NB! Nedenstående fagmoduler krever POINT Grunnsystem for å kunne kjøres.
NB! POINT 3.x og POINT 4 leveres på DOS, Windows 3.11, Windows 95 og Windows NT 3.51.
NB! POINT 5 leveres bare på Windows 95, Windows NT 3.51 og NT4.0

 

POINT Arkitekt ver. 5 og 4.x
Komplett program for modellering og produksjon av arkitekt-tegninger.

20.500,-

POINT Konstruksjon (Meny K1 - K3) ver. 3.5/R12, 3.7/R13
Menyer for plan- og snittegninger for tre, stål ,betong etc.

18.300,-

POINT Armering ver. 4.1/R12, 4.4/R13
Program for avansert produksjon av alle typer armeringstegninger. I tillegg til å tegne standard armeringsstenger, bøyler og nett, kan man skape egne bøyeformer, skrive ut komplette mengdelister (bøyelister) etc.

19.500,-

POINT EL-installasjon, (Meny E1 - E4) ver. 3.5/R12, 3.7/R13
Menyer for fremstilling av tegninger for belysning, elvarme, tele, brann etc. Mengdeberegning med koder etter NS3421, lysberegning etter NB-metoden samt at alle symboler følger NS og IEC-standarder.

18.300,-

POINT VVS Skjema,Vent. & Rør (V1 - V3)ver.3.5/R12,3.7/R13
Komplett VVS-meny for skjemategning, Ventilasjons- og rørtegning.

19.400,-

POINT VVS, Vent 5 og 4.x, Skjema & Rør 3.x/R12/R13
Komplett VVS-meny for ventilasjonstegning, 2D/3D-tegning, mengdeberegning av vent-deler,skjemategning og rørtegning i 2D. Inkluderer tidligere POINT VVS Mengde.

22.500,-

 

POINT - ANDRE PRODUKTER, Singellisenser

POINT Brann & Infoskilt 5 og 4.x
Meny for enkel produksjon av branndokumentasjonstegninger. Programmet følger standarden NS-ISO 6790, men inneholder også pictogrammer innen områdene Advarsel, Sikkerhet, Brann, Offshore, Informasjon, Påbud og Forbud.

7.900,-

POINT Digitalisering (Meny M1) ver. 3.6/R12, 3.7/R13
Meny for editering av digitale kart med hensyn på linjetyper og kartsymboler spesifisert i NS 4200. Funksjon for inn- og utlesning av koordinatfiler. Vil erstattes av NovaCAD-program våren-97.

8.300,-

POINT Romgenerator 4.0/R12,4.4/R13
Program for automatisk beregning av netto/brutto-arealer, knytning av romnavn, areal type etc til rom, parkeringsplasser, fellesareal og lignende. Data knyttet til rom etc kan direkte overføres til f.eks MS Excel e.l. eller forvaltningsprogram.

7.900,-

POINT SOSI ver. 2.1/R12, 3.7/R13
Program for konvertering av av digitale kart lagret på SOSI-formatet inn i POINT sine prosjekteringsmoduler. Programmet startes og kan kjøres fra alle POINT's markmoduler. Vil erstattes av NovaCAD SOSI våren-97.

5.900,-

POINT Beskrivelse
Et frittstående program for å produsere beskrivelser i hht. NS 3420.Alle rabatter, oppdateringsregler etc. som nevnt i denne prisliste gjelder ikke for dette produktet. I nevnte pris er det inkludert et eget program for utveksling mot POINT Arkitekt samt avgift til standardiseringsforbundet. Inntil videre ber vi alle som skal gi tilbud på dette programmet , be om eget skriv som omhandler prising, vedlikeholdtsavgift, avgift til standardiseringsforbundet, rabattering ved flere programmer etc.

23.000,-

 

PRISER PÅ NETTLISENSER

POINT 5 kan leveres med flytende nettlisensiering. Prisene på POINT frem til i dag har vært preget av singel-lisensiering som i praksis har bundet en spesifikk arbeidsstasjon opp mot innkjøpt programvare. Med flytende nettlisensiering vil utnyttelsen av programvare øke betraktelig som medfører at hver kunde trenger færre lisenser og tilleggsprogrammer. Derfor kan ikke dagens prissystem videreføres, men tilpasses slik kunden tilbys i prinsippet en mer fleksibel og moderne IT-løsning med tilnærmet lik økonomisk belastning.

Prisingen er inndelt i tre grupper:
a) nye kunder som kjøper Nettlisens nå ,
b) eksisterende kunder som oppgraderer til POINT 5 og vil ha Nettlisens og
c) kunder som kjøper POINT 5 etter 01/12/96 og senere vil oppgraderer til Nettlisens.
a) Nye kunder kjøper POINT 5 NLS betaler veiledende priser på samtlige programmer som skal inkluderes uten noen form for mengderabatt. Ved bestilling oppgis antall arbeidsstasjoner som tilsvarer antall POINT Grunnsystem det vil bli belastet for. Ønsker Kunden noen Singel-versjoner i tillegg, vil mengderabatt tilfalle disse etter normal mengderabattering der antall arbeidsstasjoner i Nettlisensen medberegnes.
b) Eksisterende kunder betaler ved oppgradering av POINT 2.x, 3.x og 4.x til POINT 5 Nettlisens, 10% av veiledende priser på alle moduler som skal inkluderes i nettlisensen. I tillegg betales de ordinære oppgraderingsprisene..
c) Kunder som kjøper POINT 5 singel-lisenser etter 01/12/96 vil ved oppgradering betale mellomlegget mellom de rabatterte Singel-lisensene og hva veiledende pris på aktuelt program er på det aktuelle tidspunktet. At tidligere kunder kun betaler 10% oppgraderingspris som vist i punkt b) skyldes tilgodeskriving av at de aldri har blitt gjort kjent med hva fremtidige nettlisenser ville komme til å koste.

 

POINT SKOLEVERSJONER

Nykjøp, Singellisenser/nettlisenser

4-9 Lisenser 2.600,- /lisens

10-14 lisenser 2.400,- /lisens

15-19 lisenser 2.200,- /lisens

20- lisenser 2.000,- /lisens

Forutsetning: Til hver lisens kan det velges fritt 3 stk. applikasjoner. Det følger kun med 1 sett manualer pr. produkt. Hver ekstra manual koster 250,- og man får en lisens med et sett like låsnummer. Skolelisenser kan selges kun til offentlig godkjente skoler og høgskoler. Vi har også et krav på kjøp av minimum 4 singel-lisenser for at det skal oppfattes som skole-undervisning og min. 10 brukere på Nettlisens.

Oppgradering skolelisenser

Til POINT5

Singellisenser

950,-/pr. lisens.

Nettlisenser (minimum 10 brukere)

500,-/pr. lisens.

 

Ekstra manualer

Manualsett med fagmodul

500,-

Erstatning av menyplater, Pr. modul

500,-

Arkivsystem

POINT DOC 4.5/5.0, enbruker.

3.900,-

POINT DOC 4.5/5.0, Nettversjon inntil 5 brukere.

9.900,-

POINT DOC 4.5/5.0, Nettversjon inntil 10 brukere.

14.900,-

POINT DOC 4.5/5.0, Stykkpris pr. bruker over 10 brukere.

1.000,-

Diverse

Supportavtale, (se eventuelt egen avtaletekst)

1.300,-

Endring av lisens med hensyn på navn etc.

1.000,-

Overtakelse av lisens fra annet firma.

5.000,-

NB! Kjøp etter innbrudd der lisens er frastjålet. Kostnad er 30% av nypris. Kontakt oss for hvert enkelt tilfelle. Rabatter som ved oppdateringer.

 

 

OPPDATERINGER

Til POINT 5 , singellisenser

Oppdatering av Grunnsystem 4.x pluss 1 hovedmodul, inkl. Pdoc

8.900,-

Oppdatering av Grunnsystem 4.x pluss 1 tilleggsmodul

4.900,-

Oppdatering av 1 ekstra hovedmodul, 3.x,4.x

3.000,-

Oppdatering av Grunnsystem 4.x uten fagmodul, inkl. Pdoc

3.900,-

Oppdatering av Grunnsystem 2.x, 3.x

6.400,-

Oppdatering av Grunnsystem 2.x, 3.x med 1 hovedmodul 2.x, 3.x

13.900,-

Oppdatering av 1 ekstra hovedmodul, 2.x

5.500,-

Oppdatering til ny 5 tilleggsmodul (f.eks Brann eller Romgenerator)

1.000,-

NB! Oppdatering av Grunnsystem 4.x og Vent 4.x

7.500,-

NB! Oppdatering av POINT til 5.0 kjøpt fra 01.04.96 til 01.07.97 (Matriellkostnader)

950,-

 

OPPDATERING TIL POINT 4.x

Oppdatering av Grunnsystem 3.0/R10 til 4.3/R12,

4.500,-

Oppdatering av Grunnsystem 4.x/R11 til 4.4/R13(modulene flyttes gratis)

1.600,-

Oppdatering av Grunnsystem 4.x/R11 til 4.3 R12

650,-

Oppdatering av Grunnsystem 4.x/R12 til 4.4/R13(modulene flyttes gratis)

950,-

Oppdatering av Arkitekt 3.X til 4.X

3.400,-

Oppdatering av El-installasjon 2.x til 3.7

2.200,-

Oppdatering av El-installasjon 3.0 til 3.7

500,-

Oppdatering av VVS 3.x til 4.x VVS Vent.

3.500,-

Oppdatering av PDOC 4.x DOS til PDOC Win., 950,- for første, 600,- for de neste

950,/600,-

Oppdatering av Brann 4.0 til Brann&Infoskilt 4.1/R12 eller 4.5/R13.

1.500,-

NB! Ved oppdatering fra tidligere versjoner enn ovenforstående tilkommer 950,-

 

 

MENGDERABATTER, Singellisenser

Følgende rabatter gis på POINT-produkter og supportavtale ved bestilling av en eller flere lisenser samtidig til samme bedrift. Med bedrift menes et enkeltstående firma eller et avdelingskontor. Har bedriften POINT-programmer, innrømmes det rabatt i henhold til hvor mange programmer bedriften har kjøpt tidligere.

1 lisens 0%
2 - 3 lisenser 10%
4 - 9 lisenser 20%
10 - lisenser 30%

NB! Ved kjøp av 2 eller flere hovedprodukter på et grunnsystem gis det 40% rabatt på hovedprodukt nr. 2 (rimeligste) og etterfølgende.

NB! Ingen mengderabatt gis i tillegg.

Mengderabatter på oppdateringer, Singellisenser

Følgende rabatter gis på oppdateringer av POINT-programmer innen samme bedrift og ved samlet bestilling. For skoleversjoner gis det ingen mengderabatt!

1 oppdatering 0%
2 - 3 oppdateringer 10%
4 - 9 oppdateringer 20%
10-19 oppdateringer 25%
20- oppdateringer 30%

 

Mengderabatter på oppdateringer, Nettverkslisenser

Følgende rabatter gis på oppdateringer av POINT-programmer innen samme bedrift og ved samlet bestilling når det gjelder nettverkslisenser!

1 - 3 oppdatering 0%
4 - 9 oppdateringer 10%
10-19 oppdateringer 15%
20- oppdateringer 20%

 

NovaCAD

Point Grunnsystem

Point Grunnsystem 4.4 inkl. PDOC
Grunnsystemet er kjernen i NovaCAD/Point systemet og er en utvidelse av AutoCAD med en rekke generelle kommandoer som forenkler tegningsarbeidet. Inkludert finnes også symbolhåndterer, lagkonverterer og arkivsystemet PDOC.

11.500,-

 

NovaCAD - Hovedprodukter

NB ! Nedenstående fagmoduler krever POINT Grunnsystem for å kjøres. Point og NovaCAD leveres på DOS, Windows 95 og Windows NT 3,51 (NT 4,0).  
NovaCAD Veg Standard

Standard vegmodul som inneholder funksjoner for prosjektering av veg, parkeringsanlegg o.l.
Symbolbibliotek, sømløs kart-innhenting, SOSI/KOF, Statisk linjekonstruksjon, beregner klotoider. Normert opptegning av veglinjer. Automatisk konstruksjon av normerte profiler og skråningsutslag, Profilgenerering langs vilkårlig valgt linje, Dynamisk redigering av linjepålegg, Beregning av fylling og skjæring, Produserer tverrrprofiler, lengdeprofiler og plantegninger på skjerm/plotter.Detaljert feilsøking. Mengdeberegning. Standard utskrifter av masser, arealer og koordinater. Terrengmodell.

45.000,-

NovaCAD Veg Utvidet

Avansert vegmodul.

Symbolbibliotek, sømløs kartinnhenting, SOSI/KOF. Avanserte funksjoner for statisk og dynamisk linjekonstruksjon på skjerm med mulighet for visuell ‘dragging’ av senterlinje. Normert opptegning av veglinjer. Beskrivelse på grunnlag av normalverdier, Automatisk innlegging av tilleggselementer i vegutformingen som lukkede grøfter, busslommer, rekkverk etc, tilpasning til eksisterende veg, funksjon for siktkontroll, detaljert normalprofil. Detaljert feilsøking, standardutskrifter, rapportgenerator, høydeplan, innlegging av standard- og egne typetverrsnitt med overbygning.
Avanserte 3D-modelleringsfunksjoner for veg, bru og andre kunstbygganlegg. 3D-modellering, krysskonstruksjon, konstruksjon av kunstbygg langs en veglinje, sporingskurver, skiltbibliotek, terrengmodell.

130.000,-

NovaCAD Landskap. (Leveres vår-97)

Modul for utarbeidelse av alle typer landskapsplaner.

Symbolbibliotek, sømløs kartinnhenting. SOSI/KOF. Funksjoner for opptegning av veg, snuplasser, parkeringsplasser, bussholdeplasser, siktanalyse, sporingskurver og analyse, normert opptegning av veglinjer. utstikning, utrustning med diverse møblerings-elementer, enkle funksjoner for opptegning og redigering av hus, terrengtrapper, ferdig definert raster for belegg, symbolbibliotek med støttemurselementer, funksjoner for opptegning av El/Tele -symboler og kabler, idrettsanlegg, småbåthavner, kirkegårder. Volumberegning av terrenginngrep. Inntil 10 lag i grunnen. Grafisk presentasjon av masser. Kotegenerering basert på grid eller triangler. Data fra AutoCAD, SOSI/KOF eller Quadri. Rask fargelegging av områder. Spesielle funksjoner for utforming av landskap, høydeplan. 3D-modellering. Funksjonen "Høydepil" for setting av vilkårlig skråning, 3D visualisering med innskjæring av veger eller data direkte fra SOSI/KOF. Opptegning av VA i 2D. Terrengmodell.

30.000,-

NovaCAD Arealplanlegging (Leveres vår-97)

Modul for areal- og oversiktsplanlegging. (Reguleringsplaner, Bebyggelseplaner og Kommunedelplaner)

Symbolbibliotek, sømløs kartinnhenting. SOSI/KOF innhenting. Opptegning av veg og VA i 2D. Presentasjon i form av plantegning på plotter/skjerm. Rask fargelegging av områder knyttet til formål og SOSI. (også blandede formål). Opptegning av generelle linjer og grenselinjer knyttet til SOSI. Programmet legger siste veileder, fra Miljøverndepartementet, til grunn (T-1128 Veileder Reguleringsplan/Bebyggelseplan. T-1127 Veileder Kommuneplanens arealdel). Direkte kommunikasjon til GIS-systemer.

20.000,-

NovaCAD Bru

Modul for konstruksjon/modellering av veger, bruer og andre kunstbygganlegg.

Vegprosjektering (begrenset til nødvendige funksjoner). Avansert funksjon for 3D-modellering. Konstruksjon av kunstbygg langs en veglinje, Bru/Kunstbygg høydeplan snittfunksjoner. Beregning og uttegning av høyder, bredder og hellningstabeller for bruer. Plan og lengdesnitt beregning og tegning. Parabelfunksjoner.

50.000,-

NovaCAD VA (Leveres vår -97)

Modul for prosjektering og masseberegning av VA-anlegg.

Symbolbibliotek, sømløs kartinnhenting, SOSI/KOF. Innlesning av tiertabeller/03-tab samt utlisting av stikningsdata/03. Prosjektering i plan og snitt, Uttegning i plan og lengde- tverrprofiler, Standard grøftetverrsnitt, egen definerte grøftetverrsnitt. Masseberegning. VA-bibliotek. Detaljer for kummer, rør, pumper og andre tekniske detaljer til feks. uttegning av plantegninger. Terrengmodell.

35.000,-

 

NovaCAD - Andre produkter

NovaCAD SOSI/KOF

Sømløs innlesning av SOSI/KOF til AutoCAD i 2D og 3D. Symbolbibliotek. Lagstruktur i henhold til SOSI-koder. Temakodebank Standard eller egendefinert. Skiller mellom tellekoter, koter og usikre koter. Brukerstyrt tegning av rutenett.

6.000,-

NovaCAD Terreng

Modul for vilkårlig terrengforming og volumberegning, f.eks. byggegrop, grøntarealer, fyllplasser, massetak. Sosi/KOF inn/ut. 3D. Profiler og snitt. Kotegenerering basert på rutenett- og triangelmodell. Automatisk generering av skråningsutslag basert på paramtre eller høydepil.

15.000,-

NovaCAD Skiltprogram

Avansert dynamisk modul for konstruksjon av trafikk visningsskilt. Korrekte skrifttyper og symboler i henhold til vegvesenets bestemmelser.

(NB ! Programmet kan bare benyttes sammen med Veg Utvidet)

50.000,-

Geoplot

Lagring og presentasjon av bordata. Koordinatbasert lagring i terrengmodell og Database. Borinfo på vegprofiler. Presentasjon av laboratoriedata. Input direkte fra borrigg. Geologisk visualisering med bruk av insynsprogrammer i geodatabasen.

28.500,-

Farvelegging

Enkelt program for farvelegging av flater. (Ønsker man f.eks automatisk knytning mellom farve og Formål, vil denne funksjonaliteten dekkes kun i modulen NovaCAD Arealplanlegging).

2.900,-

 

Oppdateringer - NovaCAD

Oppdatering til NovaCAD 13, se eget brev datert januar-97

Skolepriser - NovaCAD

Be om tilbud !

Mengderabatter

Følgende rabatter gis på NovaCAD-produkter ved bestilling av en eller flere lisenser samtidig til samme bedrift. Med bedrift menes et enkeltstående firma eller et avdelingskontor. Egen ramme-avtale må skrives om annet gjelder. Har bedriften NovaCAD fra før, innrømmes det rabatt i henhold til hvor mange programmer bedriften har kjøpt tidligere.
NB! På skoleversjoner innrømmes det ingen mengderabatt, se egne priser.

1 lisens 0%
2 - 3 lisenser 10%
4 - 9 lisenser 20%
10 - lisenser 30%

NB! Ved kjøp av 2 eller flere hovedprodukter på et grunnsystem gis det 40% rabatt på hovedprodukt nr. 2 (rimeligste) og etterfølgende. NB! Ingen mengderabatt gis i tillegg på denne modulen.

Mengderabatter - oppdateringer

Følgende rabatter gis på oppdateringer av POINT-programmer innen samme bedrift og ved samlet bestilling.

For skoleversjoner gis det ingen mengderabatt!

1 oppdatering 0%
2 - 3 oppdateringer 10%
4 - 9 oppdateringer 20%
10-19 oppdateringer 25%
20- oppdateringer 30%


[Startside] [POINT konsernet] [Våre produkter] [Marked] [Forhandlere] [Support] [Stilling ledig] [Kurs og opplæring] [FoU prosjekt] [Brukerforeninger] [Siste nytt] [Søk] [Kontakt oss]

Info: info@cadpoint.se
Nydalsveien 36, 0483 Oslo
Tel: +47 22 02 07 00, Fax: +47 22 02 07 02
Webmaster:
webmaster@cadpoint.se
Sist oppdatert:21. mars 1997- Copyright © 1996-1997 CADPOINT AB. Alle rettigheter reservert.