Spørsmål og svar om POINT5


Q: Hvilket operativsystem kreves for å kjøre POINT5?

A: POINT5 bygger på Windows 32-bits system. Dette innebærer idag Windows NT eller Windows 95. Programmet virker ikke på Windows 3.1/3.11 eller MS-DOS. Vi anbefaler NT, det samme gjør AutoDesk. NT er en bedre plattform for et så kraftig program som AutoCAD. Dersom man har behov for å bruke DOS-programmer, bør man velge Windows 95. Dersom man har krav til sikkerhet, så er NT en bedre plattform.

Q: Jeg må kjøre POINT4, p g a et pågående prosjekt, men vil oppdatere til POINT5. Alle POINT-applikasjonene finnes heller ikke på POINT5 ennå. Hva gjør jeg?

A: I dette tilfellet kan du ha både POINT4 og POINT5 på maskinen. Det trengs imidlertid bare en AutoCAD-installasjon forutsatt at du har POINT4 for AutoCAD R13c4. Du må ha ulike konfigurasjoner og oppstarter, avhengig av om du vil kjøre POINT4 eller POINT5.

Dersom man er flere konsulenter som arbeider på det samme prosjektet men med ulike applikasjoner kan f eks arkitekten ha POINT5 og el-konsulenten POINT4. Dette kommer av at det mellom ulike konsulenter er det oftest enveis kommunikasjon på materialet. Arkitekten bygger opp arkitektmodellen. El-konsulenten bruker denne som grunnlag (xref). Når han sender tilbake sin tegning til arkitekten (dersom han gjør det) sender han bare sin tegningsinformasjon.

Det blir derimot et problem dersom det er to arkitekter som arbeider med ulike versjoner av POINT. Deres arbeid innebærer trolig at de sender underlag til hverandre: Den ene arkitekten har startet arbeidet, så skal den andre arkitekten utfylle eller redigere modellen og sende tilbake den - toveis kommunikasjon. En arkitekt som ikke har POINT5 kan ikke redigere en POINT5 modell.

Q: Jag er interessert i å kjøpe "flytende" lisenser på POINT5. Hvilke nettverk er dette mulig på?

A: Alle nettverk som støttes av NT og Windows-95.

Q: Hvilke maskinvarekrav har POINT5? Hvor mye internminne trenger jeg? Kan jeg kjøre POINT5 på en 486?

A: POINT5 har samme maskinvarekrav som AutoCAD. Ettersom AutoCAD R13 krever 32 Mbyte bør du har mere enn dette når du kjører Point i tillegg. Det går an å kjøre AutoCAD R13 og POINT5 på en 486-maskin, men det er ikke å anbefale. En Pentium-prosessor bør man ha.

Q: Kan man kjøre POINT5 på Mechanical Desktop?

A: Nei.

Q: Kan man kjøre POINT5 på AutoCAD Map?

A: Ja.

Q: Vil POINT5 benytte digitialiseringsbord?

A: Nei, POINT5 benytter seg av verktøysfelt på skjermen. Det vil på sikt bli muligheter for å benytte digitaliseringsbord.

Q: Hva er modellorientering?

A: Man går ut fra bygningen når man lager en utskrift på papir (plott), og ikke fra hva som får plass innenfor tegningsrammen. Man bygger opp hele modellen i en tegning. Deretter definerer man hvordan den skal deles opp for å bli plottes ut i et format og i skala. For dette benyttes modellhåndtereren.

Q: Hva er prosjektprofilen?

A: Det er et verktøy der man kan definer hvilke forutsetninger som skal gjelde for prosjektet, f eks hvilken lagstruktur som skal benyttes, hvilke applikasjoner som skal kunne brukes, hvilke veggmaterialer som skal brukes, hvilke ventilasjonsobjekter som skal finnes tilgjengelig, mm. Normalt skal ikke alle brukere være innom prosjektprofilen i det hele tatt, det er de personene som er prosjekteringsansvarlige som skal gjøre disse innstillingene

Q: Vil PDOC 4 og PDOC 5 arbeide mot samme database?

A: Ja

Q: Kan man velge å starte flere ulike POINT fra PDOC, f eks både POINT4 og POINT5?

A: Ja.

Q: Kan man åpne POINT4 tegninger fra AutoCAD R12 DOS i POINT5

A: Ja

Q: Må man tegne i 3D?

A: Nei, det er intet krav. Du bygger opp din modell med objekter. Disse kan enten presenteres i plan eller 3D. Dersom man har tegnet modellen som en planpresentasjon kan man senere velge å bytte presentasjonsgrad.

Q: Kan man lage en Wblock av et POINT-objekt og få med objektets egenskaper?

A: Ja

Q: Kan man tegne flere etasjer på hverandre i samme tegning?

A: Ja

Q: Vil man kunne konvertere POINT4 vegger til POINT5 vegger?

A: Ja, dersom de er "hele". Målelinjen må være der og den må inneholde all informasjon. Vi vil lage et eget konverteringsprogram for dette.

Q: Dersom man har tegnet en vegg med planpresentasjon. Kan da denne veggen senere presenteres i 3D?

A: Ja, det er et og samme objekt. Det er bare å bytte presentasjonsgraden på objektet.

Q: Kan man redigere flera objekt samtidig, f eks flere vegger?

A: Ja.

Q: Kan man få ulike skalaer på veggskravuren ved maks detaljeringsgrad?

A: Ja

Q: Inngår det visualiseringsverkøy i POINT5?

A: Nei, men pointmodellen kan enkelt tas inn i f eks 3D Studio Max. Modellen er et meget bra grunnlag for visualisering. Dessuten inneholder AutoCAD en utmerket Render-funksjon.

Q: Kan man ta inn en POINT5 modell i 3D Studio Max?

A: Ja

Q: Tar en kanal hull i en vegg?

A: Nei, det gjør den ikke. Teknikken finnes riktignok. Det er den samme teknikken som gjør at et vindu lager hull i en vegg. Kommer i neste versjon.

Q: Hva vil beregningsprogrammet for ventilasjon kunne beregne?

A: Flyt, lyd og trykkfall samt dimensjonering av kanalsystem.

Q: Kan man skape egne objekter i AutoCAD?

A: Ja, dersom man er flink i ARX og C++.

Q: Virker PNOTE, meldingssystemet, gjennom xref?

A: Ja.

Q: Må grunnlag til modellhåndtereren være POINT5 tegninger?

A: Nei. Man må riktignok ha POINT5 for å kjøre modellhåndtereren.

Q: Vil det knyttes beregninger til POINT Konstruksjon 5 og hvilke muligheter vil i så fall finnes?

A: Ja. Det er dog ikke sikkert at disse vil være integrerte med applikasjonen i den første versjonen.


[Startside] [POINT konsernet] [Våre produkter] [Marked] [Forhandlere] [Support] [Stilling ledig] [Kurs og opplæring] [FoU prosjekt] [Brukerforeninger] [Siste nytt] [Søk] [Kontakt oss]

Info: info@cadpoint.se
Nydalsveien 36, 0483 Oslo
Tel: +47 22 02 07 00, Fax: +47 22 02 07 02
Webmaster:
webmaster@cadpoint.se
Sist oppdatert:21. mars 1997- Copyright © 1996-1997 CADPOINT AB. Alle rettigheter reservert.