Pressrelease 19 december 2002


Viktig information avseende distributionen av POINT

CAD-Q Holding koncernen överlåter via Cadpoint/POINT Gruppen den exklusiva
distributionsrätten av POINT-produkterna i norden till CityData med omedelbar
verkan.

Sedan CAD-Q´s köp av POINT Gruppen för drygt två år sedan har återförsäljarkanalen upplevt en problematik kring distributionen av POINT-produkterna i Norden. Detta har hela tiden varit ett känt faktum för CAD-Q och arbetet med att hitta en lämplig lösning för detta har hela tiden pågått. I och med avtalet med CityData har vi nu hittat en lösning som vi också tror är den bästa för marknaden.
Uppbackat av Autodesk och CityData blir budskapet kring POINT-produkternas framtid klarare vilket kommer att ge kunderna en tydligare bild av framtiden och därmed öka deras känsla av trygghet i att fortsätta med att investera i lösningar från Autodesk och POINT. Detta i sin tur ökar möjligheterna avsevärt för framtida affärer mot byggnadsindustrin för samtliga POINT- och Autodeskåterförsäljare.
Avtalet med CityData är en i ett industriellt perspektiv en naturlig lösning och
innebär att CAD-Q nu fokuserar verksamheten på försäljning av lösningar till slutanvändare inom den mekaniska industrin och byggnadsindustrin, områden där CAD-Q redan idag har en ledande position i Norden.
Verksamheten i Cadpoint avseende distribution, support och utveckling av POINT Light produkterna övergår omedelbart i Citydatas regi medan arbetet med framtida utveckling och strategier för Pontprodukterna kommer att vara ett samarbete mellan POINT Gruppen, Autodesk och Citydata.
Samtliga avtal med återförsäljare, distributörer och övriga partner gällande försäljning av POINT-produkterna upphör att gälla med omedelbar verkan. Dock gäller befintliga villkor tills avtalen är omförhandlade. CityData har för avsikt att omförhandla samtliga avtal så snart som möjligt efter julhelgerna.

Med vänliga hälsningar
Joakim Stannow
VD POINT Gruppen

 

Frågor besvaras av:

  • Tomas Lindgren 033-47 44 00 alt. 070-213 00 25
  • Joakim Stannow 070-583 00 33
  • Staffan Haegermark 08-598 599 00 alt. 070-844 43 02

Info: info@citydata.se
Österlånggatan 69, S-503 37 BORÅS.
Tel: +46 08 598 599 00 Fax: 08-598 599 90
Webmaster: webmaster@cadpoint.se - Senast uppdaterad: 2003-03-31 09:34

www.citydata.se |   www.conisio.com  |   www.mekvizion.com   |   www.byggvizion.com
Copyright © 1996-2003 CityData AB. Alla rättigheter reserverade.