Autodesk förvärvar delar av POINT-gruppen

 

 

Q - Varför säljer POINT Gruppen delar av utvecklingen till Autodesk?

  • POINT Gruppen och Autodesk har under de senaste 15 åren utvecklat avancerade verktyg för byggbranschen. Efter det senaste årets samarbete, där POINT Gruppen har varit en aktiv del av Autodesks kärnutveckling för globala lösningar för byggbranschen, känns det naturligt att Autodesk fortsätter på den vägen. Det vill säga med globala verktyg från Autodesk och lokala lösningar från POINT.

Q - Varför vill Autodesk förvärva delar av utvecklingen från POINT Gruppen?

  • För att kunna möta den globala efterfrågan på bättre modell-baserade CAD-applikationer behöver Autodesk ha bästa tänkbara personal. Genom utveckling av POINT 5 och de senaste årens satsningar på kärnteknologi har utvecklingsavdelningen i Borås bevisat att deras kunskaper och färdigheter stämmer mycket väl in på Autodesks behov.

Q - Vad ingår i förvärvet?

  • Autodesk kommer att öppna ett kontor i POINT Gruppens befintliga lokaler i Borås där 25 av de anställda kommer att bemanna kontoret. Gruppen kommer att arbeta med utveckling av Autodesks nya Buildning Systems applikation.

Q - Vad kommer att finnas kvar i POINT Gruppen?

  • POINT Gruppen (Cadpoint) kommer att vara kvar som POINTs marknads- och distributionsorganisation. Dessutom kommer det att finnas en utvecklingsorganisation för lokala produkter och anpassningar. Totalt kommer 25 personer kommer att arbeta inom organisationen som har kontor i Borås och Hillerød.

Q - Vad händer med POINT 5-produkterna?

  • POINT-produkterna kommer att underhållas och utvecklas av Autodesk och Cadpoint. Autodesks långsiktiga mål är att ta över de globala delarna i Autodesks vertikala applikationer och Cadpoints mål är att komplettera produkterna med lokala anpassningar i POINT-applikationerna.

Q - Kommer återförsäljarna att kunna sälja POINT-produkter i framtiden?

  • Ja, Cadpoint kommer att fortsätta med sin nuvarande kanalstrategi där auktoriserade återförsäljare har rätt att marknadsföra och sälja POINT-produkter.

 

Q - Hur kommer Autodesk och Cadpoint se till att säkra sina kunders investering?

  • Vi tror att den framtida lösningen för byggindustrin är en kraftfull global Autodesk-produkt med en starkt lokalt förankrad POINT-anpassning. Genom att koncentrera kärnutvecklingen till Autodesk och den lokala utvecklingen till Cadpoint försäkrar vi oss om att resurserna utnyttjas maximalt. Genom Autodesks och POINTs gemensamma utveckling av POINT-produkterna kan kunden tryggt invänta den framtida lösningen.

Q - Kommer det att göras uppgraderingar och buggrättningar på POINT 5 produkten i framtiden?

  • Ja. Vi vet att många nya och befintliga kunder i ett flertal år framöver kommer att kunna tjäna mycket pengar genom att använda POINT 5-produkterna i sitt dagliga arbete. Vi är starkt övertygade om att vi tillsammans med Autodesk skall kunna förse marknaden med de bästa lösningarna.

 

 

 

 


Info: info@cadpoint.se
Österlånggatan 69, S-503 37 BORÅS.
BOX 331, S-503 11 BORÅS, Sverige
Tel: +46 (0)33 47 44 00, Fax: +46 (0)33 47 44 01 Orderfax +46 (0)33 47 44 41.
Webmaster: webmaster@cadpoint.se - Senast uppdaterad: 2002-10-28 13:46

POINT i Norge   |   POINT i Danmark   |   POINT i Finland   |   POINT i Nederländerna
Copyright © 1996-2002 CADPOINT AB. Alla rättigheter reserverade.