Utveckling av Byggprodukter inom CAD-Q
samordnas på POINT i Borås 2001-04-23

 

Nu förverkligas ett av målen med sammanslagningen av CAD-Q Holding och POINT Gruppen - Att samla POINT och CAD-Q produkter till ett gemensamt koncept.

Ett gemensamt produktkoncept som fasthåller och vidareutvecklar den starka produktprofil som präglat produkterna de senaste 15 åren.

För att samordna produkterna inom koncernen har Stig Brinck utsetts till ansvarig för den samlade AEC-utvecklingen inom CAD-Q.
Stig tillträdde den (16 april 2001) som VD för POINT i Borås med fokus på produktutveckling. Tidigare arbetade Stig som VD för Cadpoint A/S i Danmark.

Katarina Falk fortsätter som utvecklingschef och kommer också fungera som kontorsansvarig för Borås. Olle Hörnlund avgår i samband med ovanstående som VD för POINT Gruppen. 

  • POINT produkterna har en lång historik och vill också i framtiden spela en central roll för CAD-Q och våra partners, säger Jörgen Fjellet, VD på CAD-Q. Vi anser att man med den nya tekniken kan skapa minst 10% mer ingenjörskraft. Detta mål vill vi uppnå genom ett starkt produktkoncept som bas för våra lösningar. 
  • Produktutvecklingen står inför stora utmaningar i en värld som snabbt förändras. Dessa utmaningar är vi beredda att ta, säger Stig Brinck. Att ta hänsyn till våra existerande 20.000 användare och deras investeringar är viktigt. Vi vet att byggbranschen inte ändrar kurs lika snabbt som IT-branschen och ser som vår uppgift att skapa produkter som bygger broar mellan avancerad IT och byggbranschens olika aktörer.

POINT Gruppen AB, som är ett helägt dotterbolag till CAD-Q Holding AB, bildades 1986 och är en av de främsta utvecklarna av byggapplikationer för AutoCAD i Norden.

CAD-Q Holding AB grundades 1989 och är en ledande återförsäljare av mjukvarulösningar inom byggsektorn i Norden och Holland. Med dotterbolag i fem europeiska länder och drygt 200 anställda tillhandahåller företaget kompletta lösningar som hjälper arkitekter, konsulter och ingenjörer att uppnå högre kvalitet och bättre produktivitet

För ytterligare frågor, kontakta:

Stig Brinck, POINT Gruppen AB + 45 40 95 20 20
Katarina Falk, POINT Gruppen AB + 46 33 47 44 00
Jörgen Fjellet, CAD-Quality Holding AB + 46 243 24 60 60


www.cad-q.se | www.cadpoint.se | www.cadpoint.dk


Info: info@cadpoint.se
Österlånggatan 69, S-503 37 BORÅS.
BOX 331, S-503 11 BORÅS, Sverige
Tel: +46 (0)33 47 44 00, Fax: +46 (0)33 47 44 01 Orderfax +46 (0)33 47 44 41.
Webmaster: webmaster@cadpoint.se - Senast uppdaterad: 2002-10-28 13:47

POINT i Norge   |   POINT i Danmark   |   POINT i Finland   |   POINT i Nederländerna
Copyright © 1996-2002 CADPOINT AB. Alla rättigheter reserverade.