POINT Office - en ny programserie från POINT

Ett paket - två plattformar - oändliga möjligheter!

POINT Office innehåller en POINT-lösning som ger dig fullt utbyte av din AutoCAD- eller ADT-plattform. Detta innebär nya program, nytt konverteringsverktyg och ett antal vässade designverktyg. Ett helt paket av programvaror och tillbehör!

POINT Office erbjuder dig verktyg som både höjer din produktivitet och ger dig utökat stöd för hantering och återanvändning av information genom hela byggprocessen. Detta kommer att underlätta samarbetet mellan arkitekter, konstruktörer, byggare och förvaltare väsentligt samtidigt som det skapar stora möjligheter att vidareutveckla och förfina rutiner och arbetsmetoder.

POINT Office-paketet innehåller följande delar:

1. Produktivitetshöjande verktyg
2. Uppdaterad POINT Arkitekt/Konstruktion 5.7
3. POINT 5 för ADT
4. Konverteringsprogram för POINT-ritningar till ADT
5. Informationshantering
6. Visual Basic Macron och Active X
7. POINT Areadatabas
8. POINT Plot Manager och POINT Plot Account

Produktivitetshöjande verktyg

1 Uppdaterad POINT Menu – nu även för ADT

POINT Menu har förbättrats, vidareutvecklats och fungerar nu även på ADT.

POINTs QA-funktioner där du t ex kan rensa bort definitioner (exempelvis oanvända dörrar mm) så att de försvinner från ritningen fungerar även på ADT-objekt, Styles och MV-blocks. Detta gör att ritningen blir mer användarvänlig och mer lätthanterlig än tidigare.

2.Uppdaterad POINT Arkitekt/Konstruktion 5.7

I den nya versionen av POINT Arkitekt och POINT Konstruktion finns inbyggda stöd för omfattande informationshantering. Fokus i de nya versionerna ligger på hantering av data: både till CAD-modellen men även ut från CAD-modellen. Du finner även nya konverteringsfunktioner i denna nya release.

Läs mer om informationshantering nedan.

3. POINT 5 för ADT

Här hittar du "allt du saknar" i ADT. Detaljer, symboler och skrafferingar. Bl a finns POINTs inredningssymboler med i form av Multi View Blocks (vyberoende block som förändras med vyn). Du hittar även ett tiotal "Direct-komandon" som snabbar upp hanteringen och ritandet av ADT-objekt.

I och med dessa kommer du undan en massa knapptryckningar och får en mer effektiv projektering.

Från linjer till POINT-objekt, till ADT-objekt

4. Konverteringsprogram för POINT-ritningar till ADT

I POINT Arkitekt 5.7 och POINT Konstruktion 5.7 finns ett verktyg för att konvertera POINT 5-objekt till ADT. I POINT 5 finns sedan tidigare verktyg för att konvertera POINT 4-ritningar till POINT 5. Detta ger dig en möjlighet att arbeta med gamla projekt i en modern miljö och att du tryggt kan arbeta vidare med AutoCAD som plattform och POINT som projekteringsverktyg, eftersom du har friheten att konvertera dina ritningar till ADT efterhand som du behöver.

Detta säkerställer att de data som är producerade med POINT tryggt kan användas vidare på andra plattformar.

Informationshantering

5. POINT Explorer och POINT Project Manager

POINT Explorer och POINT Project Manager är två fristående program för informationshantering i dina projekt.

POINT Explorer hjälper dig att få en tydlig översikt av informationen i dina DWG-ritningar så att du kan utnyttja den på ett effektivt sätt. Du kan granska, gruppera, summera och exportera objektinformation, både från POINT 5 och från ADT!

POINT Project Manager hjälper dig att gruppera flera DWG-filer som tillsammans bildar ett projekt. På så sätt kan du med hjälp av POINT Explorer få information från ett helt projekt samtidigt, och inte bara från en enstaka DWG-fil.

Med POINT Explorer har du frihet att granska, gruppera, summera och exportera så att du kan titta på data på det sätt som du själv vill.

6. Visual Basic Macron och Active X

I POINT Office kan man via s k Active X-kopplingar läsa ut objektinformation till bl a Microsoft Office. Dessa görs till exempel som macros till MS Word eller MS Excel. I POINT Office finns exempelfiler som visar hur man t ex kan göra en dörrförteckning. Med kunskap i Visual Basic skapar du på ett effektivt sätt olika rapporter och sammanställningar som hämtar informationen direkt från CAD-ritningen.

Detta ger dig valfrihet att hämta data ur CAD:en och öppenhet att koppla data mot MicroSofts programvaror.

7. POINT Areadatabas

POINT Areadatabas används för att på ett systematisk sätt samla upp och underhålla data för fastigheter, byggnader och där tillhörande areor. Areor som skapas i POINT med hjälp av POINT Arkitekt eller POINT Konstruktion, kan i efterhand kompletteras med upplysningar om brukare, hyresgäst, driftupplysningar m.m.

Med tillägg av en Plug-In från Cadpoints hemsida kan du även använda POINT Areadatabas på dina ADT-ritningar.

8. POINT Plot Manager och POINT Plot Account

POINT Plot Manager består av två program:

I Plot Manager, som är ett självständigt program utanför AutoCAD, får du möjlighet att registrera alla dina plottningar för att kunna skriva ut rapporter och underlag för t ex debiteringsunderlag. Plot Manager ger tillgång till databasen, där plottningen registreras och det är också härifrån man skriver ut rapporter. Programmet installeras på de arbetsstationer, där plotinformationen skall administreras till exempel på projektledarens och den ekonomiansvariges arbetsstationer.

POINT Plot Account är en dialogbox i AutoCAD, som automatisk registrerar plottningen efter AutoCADs egen plotdialog. Plot Account skal installeras på alla de AutoCAD arbetsstationer, som du önskar att registrera plottningar från.

Vänliga Hälsningar
Cadpoint AB

Adress: Box 331, S-503 11 Borås, Sverige
Telefon: 033-474400, Fax: 033-474401