Thomas Almgren, konstruktör på STIBA AB i Borås testkör POINT Reinforcement!

 

Vi har sedan vi började med CAD-projektering i slutet av 1980-talet använt oss av Cadpoints applikationer i konstruktion och armering. När vi nu får tillgång nya POINT Reinforcement tar vi ett stort kliv framåt vad det gäller verktyg för att göra armeringshandlingar, säger Thomas Almgren på Stiba AB i Borås.

Thomas som har testat POINT Reinforcement tycker att de största fördelarna är dessa:

 • Enklare hantering av projektdatabas vid mängduttag från flera ritningar. Från första ritningen skapas enkelt en databas vilken du sedan kopplar dina andra ritningar till.
 • Armeringsstänger och fördel-ningslinjer är intimt sammankopplade. Ändrar du fördelningslinjens längd sker automatiskt uppdatering av antal stänger.
 • Förbättrad funktion för måttsättningsstilar. På så vis behöver du bara en stil oavsett om du ritar i plan eller sektion, genom att sätta olika villkor på texten får den rätt utseende i varje läge.

 - För oss på Stiba är det en självklarhet att använda POINT Reinforcement. Att ta fram armeringshandlingar är ju något som görs på alla konstruktionskontor och med det nya programmet kan det ske snabbare och med ett flertal mervärden, säger Thomas Almgren.

- Med POINT Reinforcement kan du t ex rita en underkantsarmering med fördelningslinje och beräkning av antal stänger med ett enda kommando mot tidigare 10-15. Skulle du sedan behöva revidera något, som t ex avstånd mellan stänger eller utbredning, är det enkelt att stretcha fördelningslinjen eller "gå in på" stången och ändra avstånd och direkt få ett uppdaterat resultat. Men det bästa av allt är nog att när jag är klar med min armeringsritning har jag, utan något större merarbete, en färdig armeringsspecifikation. Genom ett par enkla kommandon kan jag direkt göra ett mängduttag från den aktuella ritningen eller från flera ritningar till en gemensam databas. Resultatet får jag direkt som en armeringsspecifikation med klipplängder, delmått och en summering av total mängd för respektive stålsort, avslutar Thomas Almgren.

Thomas Almgrens 10 i topp lista på POINT Reinforcement!
 1. Bra att man direkt kan göra mängduttag från aktuell ritning. Ett plus att kunna ange gemensam databas för mängduttag från flera ritningar.
 2. Intelligent koppling mellan stång och fördelningslinje. Ändra utbredning eller avstånd mellan stänger för direkt uppdatering.
 3. En enda beteckningsstil behövs.
 4. All data finns i ritningen = underlättar när ritningen flyttas.
 5. Klippa nät ger ett mer rittekniskt riktigt utseende på ritningar vid presentation av nätprodukter.
 6. Enklare val av insättningspunkt och vy för en stång.
 7. Intelligenta fördelningslinjer som lätt kan flyttas eller ändras med hjälp av "grips".
 8. Fördelningslinjer kan enkelt kopplas ihop om man har armering som inte ligger på en rak linje.
 9. Branschriktiga armeringsprodukter. Programmet är försett med måttriktiga armeringsprodukter, t ex armeringsmattor, Comax etc.
 10. Möjlighet att rita urval av stänger med avvikande skala när man vill rita en detalj.

< Tillbaka till sidan om POINT Reinforcement! >

 

 

 

 

 

 

 

 


Info: info@cadpoint.se
Österlånggatan 69, S-503 37 BORÅS.
BOX 331, S-503 11 BORÅS, Sverige
Tel: +46 (0)33 47 44 00, Fax: +46 (0)33 47 44 01 Orderfax +46 (0)33 47 44 41.
Webmaster: webmaster@cadpoint.se - Senast uppdaterad: 2002-06-04 14:56

POINT i Norge   |   POINT i Danmark   |   POINT i Finland   |   POINT i Nederländerna
Copyright © 1996-2002 CADPOINT AB. Alla rättigheter reserverade.