Nyheter i POINT Electrical 2

 


 
I version 2 av POINT Electrical har stor vikt lagts vid att lyssna på våra användares synpunkter och därefter har kompletteringar och förbättringar av produkten gjorts.

Här är de största nyheterna:

  1. Lager – nya funktioner för att på ett effektivare sätt arbeta och styra lager t ex ange default grundsystem enligt BSAB-96.
  2. Symboler – nu finns ytterligare symboler och symbolgrupper, nya och ombearbetade.
  3. POINT Guides – häften som beskriver arbetsmetodik och problemlösningar, med andra ord guider som hjälper dig att enklare komma igång med POINT Electrical.
  4. Konverteringsmallar från BSAB så att man kan leverera dokumentation enligt POINTs respektive Bygghandlingar 90:s lagerstruktur.
  5. Ett antal förbättringar av de flesta databaser.

< Tillbaka >

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 


Info: info@cadpoint.se
Österlånggatan 69, S-503 37 BORÅS.
BOX 331, S-503 11 BORÅS, Sverige
Tel: +46 (0)33 47 44 00, Fax: +46 (0)33 47 44 01 Orderfax +46 (0)33 47 44 41.
Webmaster: webmaster@cadpoint.se - Senast uppdaterad: 2002-10-28 13:47

POINT i Norge   |   POINT i Danmark   |   POINT i Finland   |   POINT i Nederländerna
Copyright © 1996-2002 CADPOINT AB. Alla rättigheter reserverade.