POINT 5 Elschema

 

En produkt för ritningsproduktion som motsvarar alla krav på funktionalitet inom byggrelaterade schemaritningar. För framtagning av installationsritningar rekommenderar vi POINT Elinstallation. Fördelen med POINT är det heltäckande tänkandet som avspeglas i det sätt som de olika produkterna kan samarbeta. Det går alldeles utmärkt att blanda schema och installation på samma ritning om man så önskar.

Databas

POINT 5 Elschema jobbar mot en databas där symboldata lagrats. Det finns möjlighet att lägga denna lokalt eller på servern, vilket medför ett bra arbetssätt i en projektgrupp, där alla skall jobba med samma symbolbibliotek. Dessutom får alla i projektgruppen tillgång till projektspecifika standardlösningar som sparats som blocksymboler.

Blockhanterare

Tidigare nämndes möjligheter att skapa block av standard kretsar, det går även bra att skapa egna symboler. Dessa eget skapade symboler, kommer att ingå i POINT 5 Elschema metodiken. Detta innebär att de ärver precis samma egenskaper som finns för ett färdigt standardblock, uppbrytning av linjer mm.

För de standard lösningar som skapas kan förinställda värden bestämmas för respektive block. Exempel på inställningar som kan göras är "automatisk explode" vid insättning av blocket , skalfaktor, rotation, insättningspunkt mm.

Funktioner

En fördel med programmet är att den grafiska storleken på symboler och linjer är den verkliga storlek som visas på färdigplottad ritning, dett gör att ni slipper bekymra er om pennor och plottfärger. Linjerna är polylines med rätt bredd för respektive standard.

Standard

Om standarder är för gamla eller om de inte passar in med nuvarande samarbetspartners, behöver ni inte oroas längre. Det finns funktioner som byter ut symbolstandarder mot nya gällande. Detta kan ske helt automatiskt, vilket besparar både tid och tråkigt arbete.

Programmet stöder följande standards:
IEC 113, IEC 1082, IEC 617, DOK-80, IEC 750, IEC 1346-1

 

Tillbaka till Installation
Tillbaka till Produkter

 

 

 

 

  

Info: info@cadpoint.se
Österlånggatan 69, S-503 37 BORÅS.
BOX 331, S-503 11 BORÅS, Sverige
Tel: +46 (0)33 47 44 00, Fax: +46 (0)33 47 44 01 Orderfax +46 (0)33 47 44 41.
Webmaster: webmaster@cadpoint.se - Senast uppdaterad: 2002-10-28 13:47

POINT i Norge   |   POINT i Danmark   |   POINT i Finland   |   POINT i Nederländerna
Copyright © 1996-2002 CADPOINT AB. Alla rättigheter reserverade.