POINT Light El


 

 

POINT light EL är utvecklad i samarbete med WEPAB Elkonsult och CADforce AB. Med denna produkt har CADPOINT ytterligare fördjupat sitt koncept med en 2D-lösning som kan kombineras med den ledande 3D-lösningen för AutoCAD, POINT 5. Dessutom kan POINT light EL kompletteras med PDOC - ett modernt dokumentsystem för gemensam dokumenthantering av POINT Light och POINT 5.


Ett CAD-verktyg för Elprojektering

POINT light EL är en ny elapplikation för AutoCAD LT för elkonstruktörer och installatörer. Programmet innehåller symbolbibliotek för belysning, kraft, kanalisation, EIB, elvärme, tele, data, brandlarm och säkerhetsanläggningar samt enlinjescheman för elcentraler. Alla symboler och inställningar är anpassade till POINT 5 och förutom dessa finns ett stort antal symboler som är helt unika för POINT light EL.

Verktygsfält samlar symboler och kommandon

POINT light EL är uppbyggd med verktygsfält för respektive anläggningsdel där samtliga symboler och kommandon är samlade.
Förutom ovanstående anläggningsdelar finns även verktygsfält för att rita elsektioner med kanalisation och armaturer samt för gruppschemaritning.

Applikationen innehåller färdiga ritningsramar i alla standardformat anpassade för modellprojektering i skala 1:1 och med externa referenser till rätt plotskala. Eftersom POINT light EL är uppbyggd med AutoCADs verktygsfält kan du enkelt förändra eller lägga till egna knappar och symboler. Detta har också fördelen att du fritt kan förändra verktygsfältens utseende och placering på skärmen, samt docka fast verktygsfälten på ritytan i AutoCAD.

Lagerhantering

Med programmet levereras lagerstrukturer för POINT och Bygghandlingar 90. Lagerhanteringen är helt automatisk vilket innebär att samtliga symboler, texter, etc alltid hamnar på rätt lager. I verktygsfälten för lagerhantering kan man också frysa och tina de olika anläggningsdelarna om man ritar flera olika delar i en modellritning.

Här finns också knappar för att ställa om ritningen mellan arbetsläge och plottläge. Varje anläggningsdel ritas i en färg för att öka åskådligheten. När man sedan skall skriva ut ritningen ställer man enkelt om färgerna för att styra dessa till rätt pennbredd.

PDOC 5 Dokumenthanterare som tillval

Du kan komplettera POINT light EL med PDOC 5, ett modernt dokumentsystem som används av CAD-användare i hela Norden för gemensam dokumenthantering av POINT light och POINT 5.

 

 

 

 

  

Info: info@cadpoint.se
Österlånggatan 69, S-503 37 BORÅS
BOX 331, S-503 11 BORÅS, Sverige
Tel: +46 (0)33 47 44 00, Fax: +46 (0)33 47 44 01 Orderfax +46 (0)33 47 44 41.
Webmaster: webmaster@cadpoint.se - Senast uppdaterad: 2001-03-29 09:22

POINT i Norge   |   POINT i Danmark   |   POINT i Finland   |   POINT i Nederländerna
Copyright © 1996-2001 CADPOINT AB. Alla rättigheter reserverade.