Nyheter i uppdateringsversion 3.2


 

 

.

< Läs om "Konstruktion" här >

< Läs om "Litterering/mängdning" här >

 

 

 

 

 

 

 

.

Konstruktion

Konstruktionsmodulen har fått en ny viktig delfunktion - Svetsmarkeringar.

Svetsmarkeringar

Med hjälp av denna dialogbox ritas olika typer av svetsmarkeringar och hänvisningslinje. Här definieras svetsbeteckningsdefinitioner som kan lagras i en separat databas. Mera information se nedan.

Rita svetsmarkering

Välj inställningarna enligt nedan, klicka på knappen "Rita svetsmarkering". Peka ut erforderliga punkter för hänvisningslinjer och svetsmarkering ritas på angiven plats.

Extra hänvisningslinje

Klicka på knappen "Extra hänvisningslinje" och ange startpunkt och slutpunkt för att rita en extra hänvisningslinje till en befintlig svetsmarkering.

Separat svetsmarkering

Klicka på en av knapparna för de tre olika svetsmarkeringarna och ange sedan markeringens insättningspunkt och storlek.

Spara svetsbeteckningsdefinition

Klicka på knappen "Spara svetsbeteckningsdefinition" för att spara de i dialogen valda parametrarna som en svetsbeteckningsdefinition. Samtliga sparade definitionerna visas i listruta "Namn".

Radera svetsbeteckningsdefinition

Klicka på knappen Radera svetsbeteckningsdefinition för att radera den i listrutan Namn för valda svetsbeteckningsdefinition.

Namn

Listrutan Namn innehåller samtliga sparade svetsbeteckningsdefinitioner. Välj en sparad definition och klicka på Rita svetsmarkering.

Svetsmetod

Välj svetsmetod i listan och dess kodbeteckning överförs automatiskt till textfältet Svetsmetod. Det finns över tvåhundra svetsmetoder att välja.

Montagesvets

Klicka på montagesvetssymbolen (flagga) för att välja/välja bort uppritning av symbolen.

Pilsida, andra sida
Avmarkera kryssrutan Symetrisk svets och välj sedan på vilken sida skall svetsen utföras genom att klicka på de streckade, lillafärjade linjerna. Uppgifter om svetsen skrivs på den heldragna referenslinjen om svetsen skall utföras från pilsidan. Om svetsen skall utföras på andra sidan till pilsidan skall svetsuppgifterna skrivas på den streckade referenslinjen.

Svets runt om

Klicka på Svets runtom-symbolen (cirkel) för att välja/välja bort uppritning av symbolen.

Tvärsnitt (pilsida, andra sida)

Välj tvärsnitt för svetsbeteckningens över- och undersida. Om kryssruta Symetrisk svets har valts visas endast svetsbeteckningens översida och inställningarna gäller också för undersida.

Svetssymbol (pilsida, andra sida).

Klicka på svetssymbol för att välja grund- och tilläggssymbol för svetsbeteckningen från en dialogbox. Om kryssruta Symetrisk svets har valts visas endast svetsbeteckningens översida och inställningarna gäller också för undersida.

Ytterligare markeringsuppgifter som kan skrivas in:

  • Antal delsvetsar
  • Nyttig delsvetslängd
  • Sicksacksvets
  • Avstånd mellan delsvetsar
  • Svetsklass
  • Symetrisk svets

 

< Tillbaka till toppen >

.

 

 

 

Litterering/Mängdning

I littering/mängdning har utsättningsdata fått förbättningar.

Förhållande mellan rit-och måttenheter
Man kan välja förhållande mellan ritenheter och måttenheter i en ny listruta.

 

< Tillbaka till toppen >

 


Tillbaka till POINT Light.
Tillbaka till Produkter
 

 

 

 

 

  

Info: info@cadpoint.se
Österlånggatan 69, S-503 37 BORÅS.
BOX 331, S-503 11 BORÅS, Sverige
Tel: +46 (0)33 47 44 00, Fax: +46 (0)33 47 44 01 Orderfax +46 (0)33 47 44 41.
Webmaster: webmaster@cadpoint.se - Senast uppdaterad: 2002-04-02 07:34

POINT i Norge   |   POINT i Danmark   |   POINT i Finland   |   POINT i Nederländerna
Copyright © 1996-2002 CADPOINT AB. Alla rättigheter reserverade.