Objekt- och Modellorientering

 

Till skillnad från traditionell CAD inom byggsektorn, där informationen byggs upp av ett CAD-systems grundelement, dvs linjer, cirklar, bågar och polylinjer, ger den objektorienterade tekniken möjlighet att skapa objekt, likvärdiga med byggsektorns traditionella indelning, dvs såsom den redovisas i BSAB eller liknande klassificeringssystem.

I ett objektorienterat system för byggsektorn används objekt av typen grundsula, bjälklag, väggar, fönster, dörrar, kanaler, trummor, apparater, osv.

Tekniken medger dessutom att du kan knyta egenskaper till varje objekt, t ex material, utförande, brandklass osv, liksom ett antal relationer mellan olika objekt, t ex att när du sätter in ett fönster i en vägg så skapas automatiskt ett hål i väggen. Tar du bort fönstret kommer också hålet att försvinna.

Denna teknik är ett nytt sätt att hantera kvalitetssäkringen i byggprocessen på, som många eftertraktat, och möjligheterna för denna teknik kommer successivt att utvecklas.

Som ett brev på posten eller "Som ett E-mail på Internet" följer också möjligheten att kontinuerligt ha kontroll på ingående mängder. Projektören kan när som helst skapa ett underlag för olika typer av kalkyler mm.

Med Modellhanteraren har vi skapat möjligheten att enkelt definiera de ritningar som i olika sammanhang skall plottas ut för olika typer av handlingar. En gång definierad, kan denna definition användas vid varje plott-tillfälle och för de olika ritningstyperna som skall skapas, t ex konsult underlag till VVS, undertak, elevationer, uppställningar mm.

Modellhanteraren delar upp den digitala modellen och associerar grafik, text och övrig information till olika ritningar. Den möjliggör dessutom att endast ett original behöver existera, modellen, vilken sedan kan behandlas på olika sätt och i olika detaljeringsgrad, t ex i 2D/3D, plan, elevation, sektion osv.

 

 
 

 

 

 

 

   


 

 
 

Info: info@cadpoint.se
Österlånggatan 69, S-503 37 BORÅS
BOX 331, S-503 11 BORÅS, Sverige
Tel: +46 (0)33 47 44 00, Fax: +46 (0)33 47 44 01 Orderfax +46 (0)33 47 44 41.
Webmaster: webmaster@cadpoint.se - Senast uppdaterad: 2001-10-29 09:00

POINT i Norge   |   POINT i Danmark   |   POINT i Finland   |   POINT i Nederländerna
Copyright © 1996-2001 CADPOINT AB. Alla rättigheter reserverade.