POINT Modellhanteraren


 

 

Som en ny AutoCAD-applikation i POINT5 konceptet står Modellhanteraren för ett nytänkande i CAD-projekteringen för de allra flesta CAD-projektörer. Med denna applikation skapar du ritningar ur din 3D-modell med de överlapp, texter, revideringar, systemlinjer, länkar mm som du vill att de olika ritningarna skall redovisa.


Motivet med en arbetsmetodik som "Modellorientering" är att Du hela tiden arbetar i en och samma modell av t ex ett våningsplan, till skillnad från att arbeta parallellt med ett flertal olika ritningar över samma våningsplan och med eventuella koordinationsproblem som följd.

Redan idag används denna teknik i några få stora projekt där höga krav på en strukturerad arbetsmetodik krävts.

Viktigast för CADPOINT har varit att denna teknik står för en hanteringsmetodik som avsevärt höjer kvalitén på CAD-projekt och som för övrigt också har de förtjänster som gör att det övergripande målet om en 30%-ig besparing / rationalisering kan uppnås i byggprojekt.

Övergripande har Modellhanteraren därför ett antal funktioner som aktivt hjälper dig att definiera de länkar och inställningar som är nödvändiga för att kunna skapa dina olika handlingar, dessa är i huvudsak:

  • Att ange vilka delar av din modell som skall läggas ut på respektive ritning.
  • Ett stöd i numreringen av dina olika ritningar kan erhållas genom att du anger om du vill utnyttja t ex Svensk Standard SS-032271, Bygghandlingar 90 del 8, Ritningsnumrering enligt BSAB 83 systemet eller annat valfritt klassificeringssystem, som stöd i numreringsprocessen. Hjälpen består i att applikationen kan sätta ett prefix till ritningsnummret beroende på ritningstyp, t ex A30:101, där "A" representerar arkitekten, osv.
  • Att ange eventuella överlapp mellan de olika delritningarna.
  • Att ange vilka system- och baslinjer etc. som skall redovisas på respektive delritning.
  • Att ange vilka kanttexter som skall associeras till respektive ritning liksom vilken text som skall redovisas i ritningshuvudet.
  • Att ange vilka lagergrupper som skall nyttjas för att redovisa olika typer av ritningar.
  • Att ange revisionshanteringen.

Under tillblivelseprocessen av dessa definitioner, som för övrigt lämpligast utförs tidigt i projektet, skapas automatiskt dessa handlingar i PDOC och läser också samtidigt in data direkt ur ritningshuvudet in i PDOC.

Arbetet med att ange vilka delar av modellen som skall läggas ut på respektive ritning sker genom enkla och tydliga dialoger i AutoCAD som också medger en placering av de olika utsnitten på ritningen. På samma sätt anger du övriga uppgifter som är nödvändiga för att automatiskt kunna skapa och plotta ut ritningarna.

Applikationen är tillkommen för att ditt arbete skall förenklas och standardiseras så att du kan ta till dig tekniken med att arbeta "modellorienterat" i varje projekt och därmed få möjligheten att dra nytta av den ökade kvalitén och den nya funktionerna.

Den "modellorienterade" arbetsmetodiken tillsammans med de "Objektorienterade" POINT-applikationerna och de funktioner som är nödvändiga för "Samordnad Projektering", gör POINT-konceptet till en av de ytterst få applikationerna som aktivt bidrar till att ett högt kvalitetstänkande kan bibehållas genom hela processen, från idé till återvinning.

  

Tillbaka till System

Tillbaka till Produkter

 

 
 

 

 

 

 

   


 

 
 

Info: info@cadpoint.se
Österlånggatan 69, S-503 37 BORÅS.
BOX 331, S-503 11 BORÅS, Sverige
Tel: +46 (0)33 47 44 00, Fax: +46 (0)33 47 44 01 Orderfax +46 (0)33 47 44 41.
Webmaster: webmaster@cadpoint.se - Senast uppdaterad: 2002-10-28 13:47

POINT i Norge   |   POINT i Danmark   |   POINT i Finland   |   POINT i Nederländerna
Copyright © 1996-2002 CADPOINT AB. Alla rättigheter reserverade.