POINT BYGG
POINT Bygg är en grupp applikationer till AutoCAD, speciellt utformade för planerare, arkitekter, och konstruktörer. Var och en av applikationerna är modulärt uppbyggda för att enkelt kunna anpassas till olika nationella standards och specifika kundkrav. Till var och en av dem finns även ett antal tilläggsprogram för bland annat beräkning, dimensionering, analys och beskrivning.Till stöd och hjälp, tillhandahålls funktioner för att skapa, förädla, administrera och kvalitetssäkra projekthandlingarna. Dessutom ingår funktioner för att visualisera resultaten realistiskt och säljande.Under första halvan av november släpps ett banbrytande nytt paket från POINT, POINT Office Arkitekt/Konstruktion. Mer information om detta hittar du < här >

Här nedanför kan du ladda hem de olika produktbladen för Bygg

 

Tillbaka till produkter

 

 

 

 

 

  

Info: info@cadpoint.se
Österlånggatan 69, S-503 37 BORÅS
BOX 331, S-503 11 BORÅS, Sverige
Tel: +46 (0)33 47 44 00, Fax: +46 (0)33 47 44 01 Orderfax +46 (0)33 47 44 41.
Webmaster: webmaster@cadpoint.se - Senast uppdaterad: 2002-04-02 07:34

POINT i Norge   |   POINT i Danmark   |   POINT i Finland   |   POINT i Nederländerna
Copyright © 1996-2001 CADPOINT AB. Alla rättigheter reserverade.