POINT Konstruktion


 

 

POINT 5 Konstruktion är tredje generations CAD program där de olika delarna i en ritning är objekt med egenskaper knutna till sig. Egenskaper som är fördefinierade i programmet eller som du definierar själv, allt efter behov.
Planritningar

POINT 5 Konstruktion underlättar det viktiga arbetet med framtagning av planritningar inom byggteknisk ritningsproduktion. Rita betongkonturer och välj mellan olika linjetyper där t ex vägganslutningar sker automatiskt. Rita pålplaner, pelare, olika trapptyper, hål, ursparingar, kontreforter och ingjutningsgods, funktionerna finns inbyggda. Rita betong och materialskraffreringar och ett otal snittmarkeringar.

Stål

Stålprofiler i alla standarddimensioner, topp- och fotplåtar med möjlighet till parameter-konstruktion, svetsbeteckningar, skruv och bultpaket, grundskruvar och plåtprofiler. Du kan också konstruera stålprofiler med olika insättningspunkter i samtliga vyer. För varje profiltyp har du tabeller med dimensions- och beräkningsdata.

Betong

I POINT 5 Konstruktion har du ett bibliotek med prefabricerad betong element , såsom TT-element, håldäckselement och flera varianter av betongbalkar. Generella betongtvärsnitt skapar du med parameterkonstruktion eller konturlinjer

Trä

Programmet innehåller funktioner för att parameterkonstruera takstolar och rita upp trädetaljer som limträ, spikförband och tvärsnitt med olika ändträmarkeringar.

Utsättningar

Skall du beräkna koordinater för t ex pålplaner eller andra utsättningspunkter? Du kan göra beräkningen för ett byggplatsorienterat koordinatsystem och presentera det som en tabell på ritningen eller i en fil som kan användas vid utsättningen. Programmet kan läsa PXY fomat, ett filformat som används bl a av POINT:s markapplikationer.

Objektorientering

POINT 5 Konstruktion bygger vidare där POINT 4 lämnade.
Just det faktum att vi först definierar byggdelens typ, uppbyggnad och egenskaper samt att vi dessutom byggt funktioner för att rationellt rita och redigera, är det vi menar när vi säger att POINT 5 Konstruktion är objektorienterad.

Genom att börja med objektdefinitionerna, t ex ange byggdel, t ex. vägg, ange byggdelstyp, t ex. bärande innervägg, ange egenskaper, t ex. höjd, material och materialtjocklekar, brand- och ljudklass, mm så bygger ni upp byggdelstyper som ni kan lagras och användas antingen i din ritning, i ditt projekt eller globalt inom ditt företag.

Ett av våra nya kommandon, "Rita som" medger att ni bara behöver peka på ett befintligt objekt så ärvs alla egenskaper som detta objekt har och ni kan direkt peka ut var det nya objektet skall ritas.

Skulle Ni vilja ändra på ett redan definierat objekt använder Ni "Redigera objekt", ett kommando som direkt tar dig till rätt dialogbox för redigering för just den utvalda byggdelen. Motsvarande funktionalitet finner ni på alla våra objekt.

3D och perspektiv

Att skapa en ritning i 2D är en sak, men att kunna se och redigera modellen i 3D är avgörande för dess slutliga utformning. I POINT 5 Konstruktion kan du med hjälp av "Redigera vy" lätt förflytta dig mellan 2D och 3D. Du ser med en gång effekterna av din förändringen av grundritning i 3D-modellen och kan enkelt redigera och testa nya idéer. I denna funktion kan du även välja olika detaljeringsgrader på ritningen. Också denna funktion följer POINT 5 grundkoncept genom att utgå från en och samma ritning, du visar endast olika presentationer av samma grundmodell.

Byggstandarder

Programmet är uppbyggt kring svenska byggstandarder och handböcker som BSAB, BSK, SBI, Bygghandligar 90, Svensk Betongförening, Takstolshandboken och Limträhandboken. Prefabricerad betong, plåtar och profiler är baserade på leverantörskataloger från de stora tillverkarna inom byggvarubranschen.

 

Tillbaka till Bygg.

Tillbaka till Produkter

 

 

 

 

  

Info: info@cadpoint.se
Österlånggatan 69, S-503 37 BORÅS.
BOX 331, S-503 11 BORÅS, Sverige
Tel: +46 (0)33 47 44 00, Fax: +46 (0)33 47 44 01 Orderfax +46 (0)33 47 44 41.
Webmaster: webmaster@cadpoint.se - Senast uppdaterad: 2002-10-28 13:47

POINT i Norge   |   POINT i Danmark   |   POINT i Finland   |   POINT i Nederländerna
Copyright © 1996-2002 CADPOINT AB. Alla rättigheter reserverade.