Installation

 

POINT Installation är en grupp applikationer till AutoCAD, speciellt utformade för projektörer och konstruktörer av VVS och El-system. Var och en av dessa är modulärt uppbyggda för att enkelt kunna anpassas till olika nationella standards och specifika kundkrav. Till var och en av dem finns även ett antal tilläggsprogram för bland annat beräkning, dimensionering, analys och beskrivning.Till stöd och hjälp, tillhandahålls funktioner för att skapa, förädla, administrera och kvalitetssäkra projekthandlingarna. Dessutom ingår också funktioner för att visualisera resultaten realistiskt och förklarande.Här nedanför kan du ladda hem de olika produktbladen för installation.

Tillbaka till Installation.

Tillbaka till Produkter

 

 

 

 

  

Info: info@cadpoint.se
Österlånggatan 69, S-503 37 BORÅS.
BOX 331, S-503 11 BORÅS, Sverige
Tel: +46 (0)33 47 44 00, Fax: +46 (0)33 47 44 01 Orderfax +46 (0)33 47 44 41.
Webmaster: webmaster@cadpoint.se - Senast uppdaterad: 2002-11-18 09:47

POINT i Norge   |   POINT i Danmark   |   POINT i Finland   |   POINT i Nederländerna
Copyright © 1996-2002 CADPOINT AB. Alla rättigheter reserverade.