POINT Electrical låter dig vara el-konstruktör

 POINT Electrical är en applikation till AutoCAD, speciellt utformad för konstruktörer av el-system. Med POINT Electrical får du ett modulärt uppbyggt projekteringsverktyg med funktioner för att skapa, förädla, administrera och kvalitetssäkra projekthandlingar. Här får du som elkonstruktör möjlighet att hantera i princip all dokumentation/underlag via ett och samma program. Med POINT Electrical arbetar man med en förbättrad projekteringsmetodik och får ett verktyg som täcker ett mycket större behov än vår tidigare produkt POINT Elinstallation.

Nytt sätt att arbeta
Fram till idag har man uteslutande arbetat med ointelligenta symboler, endast i 2D och utan möjlighet till mängdning av varken objekt eller ledningar. Nu får elkonsulter för första gång koncentrera sig på själva konstruktionsarbetet, medan programmet sköter ritandet. POINT Electrical har skapat ny metodik för el-projektering med intelligenta objekt och tillhörande databaser.

Databaser
Symbolerna i POINT Electrical har blivit intelligenta liksom ritningarna. Man kan lagra information på objektet
t ex i form av fabrikat på armaturen, vilket system det tillhör, installationshöjd mm. När objektens information förändras i databasen, uppdateras symbolen och texten som hör till objekten. Objektinformationen följer ritningen i alla faser av projekten. Projektorienterade databaser kan användas som mall-databaser för kommande projekt och sparar resurser vid projekteringsprocessen. En payback som märks!

Kanalisation
Enkelt och smidigt att rita och ansluta kanalisation. Att förlänga och förkorta kanalisation hanteras enkelt direkt på objekten med "gripshantering". 3D-funktioner för uppritning av kanaler och stegar underlättar samordning mellan övriga installationer som till exempel ventilationskanaler eller rörledningar.

Mängdning
Hantera artiklar genom att koppla produkter till olika leverantörer samt lägg till ytterligare data för t ex olika don eller armaturer. Vid mängduttag kontrollerar programmet att resultatet inte innehåller dubbla symboler d v s symboler som ligger ovanpå varandra.

< Tillbaka >

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 


Info: info@cadpoint.se
Österlånggatan 69, S-503 37 BORÅS.
BOX 331, S-503 11 BORÅS, Sverige
Tel: +46 (0)33 47 44 00, Fax: +46 (0)33 47 44 01 Orderfax +46 (0)33 47 44 41.
Webmaster: webmaster@cadpoint.se - Senast uppdaterad: 2002-05-28 13:36

POINT i Norge   |   POINT i Danmark   |   POINT i Finland   |   POINT i Nederländerna
Copyright © 1996-2002 CADPOINT AB. Alla rättigheter reserverade.