POINT 5 VVS Schema

 

 

Nu finns alla produkter inom installationsområdet under samma tak. Alltså ett helt koncept i POINT 5. Point 5 VVS Schema är kompatibel med POINT 4 VVS Schema.

Projektering

POINT 5 VVS Schema ger projektören möjlighet att enkelt framställa principritningar med konstruktions-, styr- och driftscheman. VVS Schema innehåller bl a funktioner för att rita kanaler, rör och styrlinjer med olika färger och linjetyper med utgångspunkt från systemtillhörighet. Symboler för ventilation, rör, kyla och styrreglering finns att tillgå. Programmet innehåller automatik som gör projekteringsarbetet snabbare och enklare. Kanaler och rörlinjer bryts upp automatiskt när symboler placeras i systemet. Det finns även möjlighet att bryta upp kanaler och rörlinjer vid korsningar och kopplingar för bättre förståelse.

Ny miljö

Den nya POINT 5 miljön med verktygsfält och ikoner skapar ett enklare, snabbare och mer effektivt verktyg att arbeta med. Tillsammans med AutoCAD medför POINT5:s installationsapplikationer ökade konkurrensfördelar. Detta tack vare POINT-konceptets förbättrade möjligheter till samordning av de olika momenten i projekteringsprocessen. Möjligheten att installera nätverkslås till POINT 5 gör att fler personer kan få tillgång till programmen från sin personliga arbetsstation. Nätverkslåset kan därmed bidra till att programvaran utnyttjas bättre.

Med POINT 5 VVS Schema medföljer verktygen Projektprofilen och Modellhanteraren. Projektprofilen styr de inställningar som POINT skall arbeta efter, t ex lagerstruktur, ritformat och textstilar. Med projektprofilen kan projektledaren bestämma vilka inställningar som skall gälla genom hela projektet. Modellhanteraren är ett verktyg för ritningsplanering. Den styr vilken information som skall finnas med på ritningen vid utskrift. Med modellhanteraren kan man dessutom välja att skriva ut en och samma ritning i olika skalor.

 

Tillbaka till Installation.

Tillbaka till Produkter

 

 

 

 

  

Info: info@cadpoint.se
Österlånggatan 69, S-503 37 BORÅS.
BOX 331, S-503 11 BORÅS, Sverige
Tel: +46 (0)33 47 44 00, Fax: +46 (0)33 47 44 01 Orderfax +46 (0)33 47 44 41.
Webmaster: webmaster@cadpoint.se - Senast uppdaterad: 2002-04-02 07:34

POINT i Norge   |   POINT i Danmark   |   POINT i Finland   |   POINT i Nederländerna
Copyright © 1996-2002 CADPOINT AB. Alla rättigheter reserverade.