POINT light Bygg


 

 

CAD-verktyg för byggprojektering
POINT light bygg 3.2 ingår i produktserien POINT light för AutoCAD LT. POINT light utvecklas av CADforce i samarbete med CADPOINT för 2D- och för enklare 3D byggprojektering. CADPOINT har utvecklat även POINT 5 för AutoCAD. De flesta symbolerna, linjetyper samt lagersystem i POINT light Bygg 3.2 kommer från POINT 5.

Huvudverktygsfält med 15 knappar.
Funktionsknapparna i huvudverktygsfältet är reducerade till 15 knappar, som är logiskt ordnade och anpassade till användningsmetodiken vid byggprojektering. Med POINT light Bygg 3.2 är det alltid nära till den sökta funktionen.

Externa databaser med egna definitioner av byggelement
Antal varianter på byggelement är obegränsat. Man kan välja mellan 2D och 3D läge. Obegränsat antal definitioner av parameterkonstruerade fönster, dörrar, trappor, mm. lagras i externa databaser. Användaren kan förse dessa med egna benämningar, artikelnummer, priser, beskrivningar osv. och lagra de för vidare användning.

Parameterdefinierade konstruktionsdetaljer
Utöver konstruktionssymboler i symbolhanteringen finns från version 3.0 i POINT light Bygg en ny funktion i huvudverktygsfältet, Kontruktion. Under Konstruktiosknappen finner användaren ritverktyg för parameterdefinierade konstruktionsdetaljer som Pålar, Pålfundament, Balkar, Skruvar och Stålprofiler med flera. Några som Bjälkar, Tak och Takstolar finns i både 2D och 3D utförande.

Export och import av symbolbibliotek
Programmet innehåller 4 olika symbolbibliotek. POINT light Bygg Standard bibliotek med över 550 symboler, 3D-inredningar med 472 symboler, Brand och utrymning med 274 symboler och Konstruktion med 826 symboler. Sammanlagt över 2000 färdiga symboler. Flera symbolbibliotek kan laddas in. Egna symboler kan lagras under egna biblioteksnamn och kan exporteras till andra användare. Symbolerna kan förses med data, som kan genereras till rapporter. Planer, fronter, sidovyer och 3D symboler kan lagras.

Mängdning och rapporter
Mängdningsfunktionen innehåller tre typer av mängdning. Areamängdning av ytor och volym, styckemängdning av inredningar och byggelement samt mängdning av utsättningsdata. Fem färdiga rapportmallar tex kalkyl, specifikation, artikelförteckning, mm. kan skrivas ut eller exporteras. Information från ritningen kan exporteras till de flesta kalkylprogram på marknaden.

Nyheter i version 3.0
Programmet har inte bara genomgåten en omfattande uppdatering av befintliga funktioner, utan det har tillkommit helt nya funktioner som till ex. en ny modul för konstruktion med bland annat tak, takstolar, bjälklag mm.

<
Vill du veta mer klicka här
>

Nyheter i version 3.2
Programmet har inte bara genomgåten en omfattande uppdatering av befintliga funktioner, utan det har tillkommit helt nya funktioner som till ex. en ny modul för konstruktion med bland annat tak, takstolar, bjälklag mm.

< Vill du veta mer klicka här >

Lätt att använda
Vi har ansträngt oss extra mycket för att göra programmet lätt att använda. POINT light Bygg 3.0 är enkel att använda och är lätt att lära sig. I programmet finns en rikt illustrerad och pedagogiskt utförd hjälpfil som ledsagar användaren under inlärningsperioden. Till programmet tillhör också en manual.

Hjälpfilen
Användaren har alltid tillgång till en välstrukturerad hjälpfil med en överskådlig och pedagogisk uppläggning. Hjälpfilen är lätt att använda och ger svar på de flesta frågor om programmet. Du kan starta hjälpfilen för POINT light Bygg 3.0 härifrån och bekanta Dig med programmet på samma sätt som våra användare gör. Och Du gör det i egen takt.

Provkör Hjälpfilen nu! Du blir inte besviken!
Senaste rit-exempel:

< Villa POINT-översikt - viewports >
< Villa POINT - plan >
<
Villa POINT - inredning >
<
Villa POINT - hela huset >
<
Villa POINT - Takstoldefinition >
<
Villa POINT - Takstolar >

Äldre rit-exempel

< 2D Plan >
< Trappor - 2D och 3D trådmodell >
<
Trappor-3D >
<
Takstolar och tak - 3D >


 

Tillbaka till POINT Light.

Tillbaka till Produkter 

 

 

 

 

  

Info: info@citydata.se
Österlånggatan 69, S-503 37 BORÅS.
Tel: +46 08 598 599 00 Fax: 08-598 599 90
Webmaster: webmaster@cadpoint.se - Senast uppdaterad: 2003-03-31 09:34

www.citydata.se |   www.conisio.com  |   www.mekvizion.com   |   www.byggvizion.com
Copyright © 1996-2003 CityData AB. Alla rättigheter reserverade.