Nyheter i uppdateringsversion 3.0


 

 

.

< Läs om "Format och skala" här >

< Läs om "Layout" här >

< Läs om "Konstruktion" här >

< Läs om "Revideringar" här >

 

 

 

.

 

Format, skala mm.

Plotta med information

Klicka på knappen Plotta men information för att komplettera ritningen med informationstext och sedan skriva ut den.

Informationstexten består av en eller flera textrader (beroende av inställningar) och skrivs vertikalt vid angivenpunkt. På den första raden står det Filnamn, Plottad av samt Datum och tid. Eventuella följande rader visar en lista över externa referenser.

Sätt in skalsticka!

Klicka på knappen Sätt in skalsticka för att placera den valda skalstickan på ritningen. Skalstickan sätts alltid in på den i ritningen aktiva space. Det finns tre olika typer av skalsticka som kan väljas genom att hålla Alt-knappen på tangentbordet nertryck och klicka på knappen Sätt in skalsticka.
Obs! Om paper space är vald med knappen Paper space/Model space, kommer skalstickan att sättas in i skala 1:1 i den, på ritningen, aktiva space.

Välj Paper space eller Model space.

Klicka på knappen Paper space/Model space för att välja typ av ritning. Knappens utseende växlar och visar ikon till respektive "space".

< Tillbaka till toppen >

 

 

 

 

.

Layout

Rita väggar!

Bärande väggar
Markera kryssrutan "Bärande för att rita bärande ytter- eller innerväggar. Denna inställning styr lager för vägguppritning.

Rita "Kontrefort/Nisch"

Litterera

Tryck in knappen "Littrera" för att sätta in en littera i samband med uppritning av en kontrfort/nish. Samma funktion finns numera i pelare, väggöppningar, dörrar, fönster och trappor.

Ta bort kontrefort/nisch.

Klicka på knappen "ta bort kontrefort/nisch" och ange ett rektangulärt fönster (2 hörnpunkter) kring den kontrefort/nisch du vill ta bort.

Rita trappa

Rita sista trappsteg

Vänster/Höger

 

< Tillbaka till toppen >

 

 

 

.

Konstruktion

Hela konstruktionsmodulen är en ny funktion i programmet.

Rita pålar

Välj inställningarna, klicka på knappen "Rita pålar" och peka ut en punkt på ritningen för att rita en eller flera pålar.
Klicka upprepande gånger på knappen "Påltyp" för att välja typ av påle. Bilden på knappen visar den valda typen (cirkulär, triangulär, rektangulär eller vingpåle). Tryck in knappen "Markera koordinat" för för att sätta in ett koordinatnummer till varje påle i samband med påluppritning. Tryck in knappen Rita flera för att automatiskt upprepa funktionen Rita pålar. Koordinatnummer startar med värde angivet i textruta Koordinatnummer och uppräknas automatiskt. Avsluta funktionen genom att trycka på Esc-tangenten.

Rita pålfundament

Välj inställningarna, klicka på knappen Rita pålfundament och peka ut pålfundamentets centumpunkt och rotationsvinkel.
Tryck in knappen Markera koordinat för att sätta in ett koordinatnummer till varje påle i samband med uppritning av pålfundament.
Littrera pålar och pålfundament
Tryck in knappen Littrera pålar och pålfundament för att sätta in en littera i samband med uppritning av varje påle och pålfundament.

Rita balkar och stålprofiler

Med hjälp av denna dialogbox kan man rita balkar och stålprofiler i olika vyer.
Välj inställningarna, klicka på knappen Rita balk/profil och peka ut balkens/stålprofilens startpunkt och rotationsvinkel.
Littrera balkar/profiler
Tryck in knappen Littrera balkar/profiler för att sätta in en littera i samband med uppritning av varje {bmc Ny definition. Klicka på knappen Ny definition om Du vill utöka listan i listrutan Namn med en ny balk-/stålprofildefinition. Ny dialogbox visas.

Rita bjälkslag

Rita tak

Rita takstolar

Välj inställningarna, klicka på knappen Rita takstol och peka ut 2 punkter för takstolens konstruktion (startpunkt, spännvid och rotationsvinkel). Littrera takstol. Tryck in knappen Littrera takstol för att sätta in en littera i samband med uppritning av varje takstol.
Ny definition. Klicka på knappen Ny definition om Du vill utöka listan i listrutan Namn med en ny takstolsdefinition. Ny dialogbox visas.
Redigera definition. Klicka på knappen Redigera definition om Du vill redigera aktuell takstolsdefinition som visas i listrutan Namn.
Radera definition. Klicka på knappen Radera definition om Du vill radera aktuell takstolsdefinition som visas i listrutan.

Rita materialskraffering

Välj inställningarna, och klicka på knappen Rita skraffering. AutoCAD LTs dialogbox för skraffering kommer att visas. Välj area/objekt som skall skrafferas. För mera information se AutoCAD LTs kommando HATCH.
Välj typ av yta från listrutan.
Välj material från listrutan.
Välj önskad skala för skraffering från listrutan eller skriv önskat värde i listrutans textfält.
Välj önskad vinkel för skraffering från listrutan eller skriv önskat värde i listrutans textfält.

Rita tegel

Välj dimension och vy, klicka på knappen Rita tegel och peka ut startpunkt och slutpunkt för tegel.
Ny tegeldefinition.
Klicka på knappen Ny tegeldefinition om Du vill utöka listan i listrutan Namn med en ny tegeldefinition. Ny dialogbox visas.
Redigera tegeldefinition.
Klicka på knappen Redigera tegeldefinition om Du vill redigera aktuell tegeldefinition som visas i listrutan Namn.
Radera tegeldefinition
Klicka på knappen Radera tegeldefinition om Du vill radera aktuell tegeldefinition som visas i listrutan Namn.
Visa måttskiss.
Klicka på knappen Visa måttskiss för att visa ett nytt fönster med måttskiss över den aktuella tegelvyn.

Rita plåtprofiler

Välj typ och dimension, klicka på knappen Rita plåtprofil och peka ut startpunkt och slutpunkt för plåtprofilen.
Ny plåtprofildefinition.
Klicka på knappen Ny plåtprofildefinition om Du vill utöka listan i listrutan Namn med en ny plåtprofildefinition. Ny dialogbox visas.
Redigera plåtprofildefinition.
Klicka på knappen Redigera plåtprofildefinition om Du vill redigera aktuell plåtprofildefinition som visas i listrutan Namn.
Radera plåtprofildefinition.
Klicka på knappen Radera plåtprofildefinition om Du vill radera aktuell plåtprofildefinition som visas i listrutan Namn.
Visa måttskiss.
Klicka på knappen Visa måttskiss för att visa ett nytt fönster med måttskiss över den aktuella tegelvyn.

Rita skruvar

Välj inställningarna enligt nedan, klicka på knappen Rita skruv och peka ut startpunkt och rotationsvinkel.
Bricka 1
Tryck in knappen Bricka 1 för att komplettera skruven med en bricka på skallsidan. Observera att bricka 1 kan väljas endast för vissa skruvtyper.
Bricka 2
Tryck in knappen Bricka 2 för att komplettera skruven med en bricka på muttersidan. Observera att bricka 2 kan väljas endast för sidovy av vissa skruvtyper.
Mutter
Tryck in knappen Mutter för att komplettera skruven med en mutter. Observera att mutter kan väljas endast för sidovy av vissa skruvtyper.
Visa måttskiss
Klicka på knappen Visa måttskiss för att visa ett nytt fönster med måttskiss över den aktuella skruvtypen i vald vy.

Välj inställningarna, klicka på knappen Rita ingjutningslittera och peka ut erforderliga punkter för hänvisningslinjer.
Cirkulär
Tryck in knappen Cirkulär för att välja cirkulär ingjutnindslittera utan markering.
Cirkulär med markering
Tryck in knappen Cirkulär med markering för att välja cirkulär ingjutnindslittera med markering.
Rektangulär
Tryck in knappen Rektangulär för att välja rektangulär ingjutnindslittera utan markering.
Rektangulär med markering
Tryck in knappen Rektangulär med markering för att välja rektangulär ingjutnindslittera med markering.

< Tillbaka till toppen >

 

 

 

 

.

Revideringar

Klicka på knappen Sätt in revideringspil och ange revideringspilens insättningspunkt samt rotationsvinkel på ritningen.
Byt revideringspil
Klicka på knappen Byt revideringspil och välj en revideringspil på ritningen. Programmet kommer att byta fylld revideringspil mot icke fylld och tvärtom.

 

< Tillbaka till toppen >

 


Tillbaka till POINT Light.
Tillbaka till Produkter
 

 

 

 

 

  

Info: info@citydata.se
Österlånggatan 69, S-503 37 BORÅS.
Tel: +46 08 598 599 00 Fax: 08-598 599 90
Webmaster: webmaster@cadpoint.se - Senast uppdaterad: 2003-03-31 09:34

www.citydata.se |   www.conisio.com  |   www.mekvizion.com   |   www.byggvizion.com
Copyright © 1996-2003 CityData AB. Alla rättigheter reserverade.