POINT Menu


 

 

Grunden i POINT-systemet är ett pedagogiskt utformat verktygsfält. Programmet är anpassat till Windows och AutoCAD R14 och AutoCAD 2000 och Du arbetar med Point Menu från rullgardinsmenyer och verktygsfält. Menyn innehåller AutoCADs grundkommandon, kompletterade med en mängd funktioner för effektiv ritningshantering. Den används tillsammans med de övriga menyerna i POINT-systemet eller andra applikationer, anpassade för POINT Menu. Menyn används idag som grundsystem av mer än 20 000 användare i Norden.


Ritningar

I POINT Menu finner Du funktioner för ritningshantering som t ex färdiga och egna ritningsformat och stämplar, revideringar, stomnät, skalstockar och sektionsmarkeringar.

Måttsättning

POINT Menu innehåller utökade måttsättningskommandon som t ex baslinjemåttsättning, höjdmåttsättning och måttsättning av skiktade väggar. Du kan spara och hämta olika måttsättningsstilar för användning i andra ritningar.

Redigering

Du kan enkelt förändra lager, färg och linjetyp på valda ritelement genom att peka på ett ritelement med de egenskaper du behöver. Du kan klippa ritelement med ett fönster eller en begränsningslinje och resultatet kan skrivas till ett block eller en separat ritning.

Perspektiv

Du kan snabbt och enkelt skapa perspektiv genom att välja från ett antal förinställda blickpunkter. Genom att "promenera" i ritningen får du upp en rad bilder som sedan kan spelas upp som en film.

Symbolhanterare

PSYMB är en avancerad symbolhanterare som ger dig möjlighet att enkelt bygga upp ett omfattande symbolbibliotek. Sökmöjligheterna är stora och tack vare att en bild av symbolen visas blir administrationen av biblioteket enkel.

Texthantering

Systemet innehåller en textredigerare som är integrerad i AutoCAD. Du kan redigera texter som finns lagrade på disk eller texter som finns inskrivna i AutoCAD. Redigerade texter kan sedan skrivas till AutoCAD eller till disk.

Lagerhantering

POINT Menu innehåller en mängd snabbkommandon för lagerhantering som t ex att sätta, slå av eller frysa lager, bara genom att peka på ett ritelement. Se även POINT - Projektprofil.

Lagergrupper

Nu kan Du arbeta med lager som grupper. Du kan arbeta med grupper och undergrupper. Dessa kan tändas, släckas, frysas, tinas mm gruppvis.

Kontroll av exerna referenser

Med ny funktion kan Du få en grafisk översikt över vilka Xref'ar som aktiv ritning innehåller. Via en och samma dialog kan Du avläsa alla information om xref'arna, ändra sökväg på dem samt ladda om dem. Du kan spara ett "recept" på hur aktuell ritning med alla ingående xrefs ser ut för tillfället t ex vad gäller namn, sökvägar och sättet de är laddade. Om Du ändrar på något av detta kan Du senare få tillbaka ursprunget genom att kalla upp "receptet".

 

Tillbaka till System

Tillbaka till Produkter

 

 
 

 

 

 

 

   


 

 
 

Info: info@cadpoint.se
Österlånggatan 69, S-503 37 BORÅS
BOX 331, S-503 11 BORÅS, Sverige
Tel: +46 (0)33 47 44 00, Fax: +46 (0)33 47 44 01 Orderfax +46 (0)33 47 44 41.
Webmaster: webmaster@cadpoint.se - Senast uppdaterad: 2002-04-02 07:34

POINT i Norge   |   POINT i Danmark   |   POINT i Finland   |   POINT i Nederländerna
Copyright © 1996-2002 CADPOINT AB. Alla rättigheter reserverade.