POINT DOC


 

 

PDOC är ett modernt dokumentsystem, baserat på programmet Integrator som idag framstår som standard bland CAD-användare i Norden. Systemet motsvarar de högsta tänkbara krav på kvalitet och användarvänlighet som branschen ställer.


Projekthantering

I dokumentsystemet kan du bygga upp en projektstruktur, anpassad till varje enskilt projekt. Det kan röra sig om allt från ett stort och komplicerat byggprojekt till ett enkelt register för privata brev. Under varje projekt kopplar du samtliga dokument som brev, anbud, ritningar osv.

Databas

PDOC upprättar och lagrar all information i dBase-kompatibla filer.

Säkerhet

Systemansvarige kan begränsa användarnas behörighet till projektet. I ett projekt eller internt i företaget kan Du upprätta användargrupper. Varje enskild användare tillhör en användargrupp. Med dessa grupper kan du skilja på vilka rättigheter du som använder systemet har.

Nätverk

PDOC är ett nätverksbaserat system för dokumenthantering som med fördel kan användas inom hela organisationen.

Registerkort

Till varje dokument kopplar du ett registerkort. I ett enskilt företag kan du därför vara flexibel med vad för slags information som skall anges för ritningarna och dokumenten. Användaren bestämmer själv vilken information som skall tas med från registerkortet in på ritningens stämpel.

Sökmöjligheter

"Vilka ritningar har Eva ritat"? Tack vare att PDOC är uppbyggt i en avancerad databas har du stora och många möjligheter att söka efter information. Du kan söka på dokumentnamn, datum, beskrivning eller signatur.

Programmenyer

PDOC är ett generellt dokumenthanteringssystem där du kan starta dina dokument med olika program. Oavsett om du använder AutoCAD, Lotus, WordPerfect eller något annat program. Till varje projekt kopplas därför en programmeny som innehåller de program som skall användas.

Projektprofilen

I POINT5 finns Projektprofilen. Detta är en grupp med inställningar som styr hur Point skall arbeta. I Pdoc 5 kan Du redan när Du skapar ritningsförteckningen, bestämma vilka kataloger eller vilka filer som skall använda en viss profil.

Mallar

I Pdoc kan Du skapa hela projektstrukturer från en tidigare lagrad mall. Mallen innehåller textinformationen om projektet, vilka underkataloger som skall finnas och informationen till dessa. Varje katalog som skapas får också automatiskt en lokal konfiguration och en koppling till en viss projektprofil (om dessa lagrats i mallen). En mall kan användas för ett helt projekt, eller från en underkatalog till ett visst projekt. Du kan enkelt skapa en egen mall från ett projekt som har en struktur som Du vill återanvända.

 

Tillbaka till system

Tillbaka till produkter

 

 
 

 

 

 

 

   


 

 
 

Info: info@cadpoint.se
Österlånggatan 69, S-503 37 BORÅS
BOX 331, S-503 37 BORÅS, Sverige
Tel: +46 (0)33 47 44 00, Fax: +46 (0)33 47 44 01 Orderfax +46 (0)33 47 44 41.

Webmaster: webmaster@cadpoint.se
Senast uppdaterad: tisdag, 18 maj 1999 11:54 - Copyright © 1996-1999 CADPOINT AB. Alla rättigheter reserverade.