Välkommen till CADPOINT's ftp-server.

Här kan du hämta de senaste versionerna och fixarna av våra program !

Alla uppladdningar SKALL placeras under /pub/incoming/ .
Du har även tillåtelse att skapa underbibliotek i /pub/incoming/.
OBS !! Detta är en publik area, så vem som helst har möjlighet att hämta filer som Du har lagt under /incoming.


NYHETER !

 

98-08-14

POINT Menu 5.0 / R13

Fix av växande texter i version 0498 / R13 !
Packa upp filen Menu50.arx till \POINT5\Menu50

 

98-06-02

Patch P5049801 för POINT 5 Buller

OBS !! Gäller endast specialversionen av POINT5 som innehåller Buller.
Rättningar i importmodulen.
Nya funktioner är import av tvärsektioner (under import geosis) och import av KRD-format (under import RBB).

Installation

  1. OBS - Avsluta Point/AutoCAD före installationen.
  2. Starta patchen genom att dubbelklicka på P5049801.exe .
  3. Välj OK i den första dialogrutan.
  4. I dialogen som sedan kommer upp "Locate System to Update" skall biblioteket där POINT 5 är installerat
  5. väljas. Exempelvis C:\POINT5. När biblioteket är valt, så bekräftas detta genom att välja "Open".
  6. Välj sedan OK i nästa dialog för att starta patchen.
  7. Starta sedan POINT 5 som vanligt.

 

98-05-18

AcadColor.ocx Fix för projektprofil.

Problem: Man kan inte skriva in färgen i dialogen.

Ersätt filen under System32 (WinNT) eller System (Win95)

 


POINT-prog POINT program Svenska
Nor POINT program Norsk
Dan POINT program Dansk
Drivers Drivrutiner
Fixes Fixar till AutoCAD® och POINT
Incoming Inkommande filer
Outgoing Diverse utgående filer, ej specifierade
Docs Div dokumentation

Vid problem skicka ett email till webmaster@cadpoint.se.

CADPOINT AB, BOX 20020, 504 20 BORÅS, TEL: 033-413300, FAX: 033-414910
©1996 - 98 CADPOINT AB

Senast ändrad: den 06 september 1998 20:52